1.

اثر توسعه رشد گیاه و تغییرات بارندگی بر مقادیر تولید گیاهان علوفه‌ای مرتعی مراتع نیمه‌استپی (مطالعه موردی: مراتع میانبند مشگین‌شهر)

دوره 26، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 40-48
جابر شریفی؛ مرتضی اکبرزاده

2.

اثر دما و بارندگی بر تولید روی زمین مراتع هیر و نئور استان اردبیل

دوره 25، شماره 3، آذر 1397، صفحه 577-593
فرید دادجو؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ محمود بیدارلرد

3.

ارزیابی تخریب مراتع بر اساس افزایش فاصله از کانون‌های بحران در دامنه‌های شمالی مراتع سبلان

دوره 24، شماره 3، مهر 1396، صفحه 581-595
اردوان قربانی؛ اردشیر پورنعمتی؛ امین پورعلی؛ میکائیل بدرزاده؛ علی تیمورزاده

4.

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی استان اردبیل با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای

دوره 28، شماره 3، مهر 1400، صفحه 537-550
آزاد کاکه ممی؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ سحر غفاری

5.

ارزیابی توان گونه های گیاهان بومی در مهارکردن فرسایش شیاری و خندقی در شمال استان اردبیل

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 134-150
رضا طلایی؛ صمد شادفر؛ فرزانه عظیمی مطعم؛ یونس رستمی کیا؛ مجید صوفی

6.

ارزیابی سلامت رویشگاهی در سه طبقه ارتفاعی مراتع شمال سبلان

دوره 26، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-17
اردوان قربانی؛ اردشیر پورنعمتی؛ نازیلا بی باک

7.

ارزیابی وضعیت پراکنش صنوبرکاری‌های استان اردبیل

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 63-70
یونس رستمی کیا؛ خسرو میرآخورلو؛ محسن کلاگری؛ رضا طلائی؛ بایرامعلی بیرامی

8.

بررسی اثرات ارتفاع، شیب و جهات جغرافیایی بر تولید علوفه گروه‌های گیاهی مراتع سبلان در استان اردبیل

دوره 24، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 110-125
اردشیر پورنعمتی؛ اردوان قربانی؛ جابر شریفی نیارق؛ فرزاد میرزایی آقچه قشلاق؛ معصومه امیرخانی؛ محمود گودرزی

9.

بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر رواناب و فرسایش خاک با استفاده از شبیه‌سازی باران در منطقه حیران اردبیل

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-13
الناز آذرتاج؛ علی رسول‌‎زاده؛ علی اصغری

10.

بررسی تأثیر چرای دام بر تغییرات زیست‌توده و بازآوری گونه های .Festuca ovina L و .Alopecurus textilis Boiss در مراتع منطقه‌ی پیست اسکی آلوارس در جنوب شرقی سبلان

دوره 30، شماره 2، تیر 1396، صفحه 80-91
لیلا مشکوری؛ اردوان قربانی؛ معصومه امیرخانی؛ حسن خسروی

11.

بررسی رابطه عوامل پستی و بلندی و اقلیمی با تولید علوفه مراتع سبلان

دوره 29، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 77-87

12.

بررسی شیوع سرمی عفونت مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و چند عامل موثر بر آن، در مزارع جوجه گوشتی استان اردبیل

دوره 29، شماره 3، مهر 1395، صفحه 94-101
آیدین عزیزپور

13.

بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر تخریب منابع طبیعی استان اردبیل از دیدگاه بهره‌برداران و کارشناسان

دوره 19، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 133-148
سیدجعفر سیداخلاقی؛ ناصر انصاری؛ سعید یوسف کلافی

14.

بررسی عوامل بوم‌شناسی مؤثر بر انتشار گونهFestuca ovina در مراتع جنوب‌شرقی سبلان

دوره 21، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 368-381
اردوان قربانی؛ علی اصغری

15.

پهنه‌بندی تغییرات مکانی تراکم، پوشش تاجی و تولید گونه Artemisia fragrans با استفاده از روش‌های آمار مکانی در دامنه‌های جنوب شرقی سبلان

دوره 23، شماره 3، مهر 1395، صفحه 454-472
اردوان قربانی؛ بهارک زارع حصاری

16.

تیپ‌های گیاهی عرصه‌های منابع طبیعی استان اردبیل

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 21-26
جابر شریفی؛ محمد فیاض؛ یونس رستمی‌کیا؛ فرزانه عظیمی؛ پروانه عشوری

17.

تخمین و پهنه‌بندی تولید با استفاده از تصاویر لندست 8 در مراتع سبلان

دوره 24، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 165-180
اردوان قربانی؛ اردشیر پورنعمتی؛ محسن پناهنده

18.

تعیین بیشینه‌ی آب‌دهی سیلاب با روش سطح پاسخ در زیرحوزه‌های دره‌رود استان اردبیل

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 88-104
یاسر حسینی

19.

درختان کهن سال ارس و پسته وحشی استان اردبیل

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 29-44
یونس رستمی کیا؛ مصطفی خوشنویس؛ اللهوردی نوری؛ دولت محمدی؛ حمید محمدی

20.

عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه Prangos ulopteraدر مراتع استان اردبیل

دوره 24، شماره 4، دی 1396، صفحه 791-804
امیر موسی وند؛ اردوان قربانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ کیومرث سفیدی

21.

لزوم توجه جدی به کنترل گونه مهاجم Leucanthemum vulgare Lam. در علفزارهای منطقه فندوقلو، نمین، اردبیل

دوره 6، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 93-100
مهدی معمری؛ سحر صمدی خانقاه؛ اردوان قربانی؛ رئوف مصطقی زاده؛ جواد معتمدی

22.

مطالعه پویایی پوشش گیاهی مراتع دشتی مغان در استان اردبیل (مطالعه موردی در مراتع قشلاقی بران)

دوره 24، شماره 4، دی 1396، صفحه 719-729
جابر شریفی؛ امرعلی شاهمرادی؛ الله ویردی نوری؛ فرزانه عظیمی مطعم

23.

معرفی گیاهان دارویی مراتع ارتفاعات هیر و نئور استان اردبیل

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 31-39
نوشین پورقربان

24.

مقایسه برخی عوامل بوم‌شناختی مؤثر بر پراکنش گونه‌های Prangos ferulacea و Prangos pabularia در مراتع استان اردبیل

دوره 25، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 235-247
امیر میرزایی موسی وند؛ اردوان قربانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ کیومرث سفیدیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.