1.

اثرات تاریخ کاشت و رژیمهای آبیاری بر روی کمیّت و کیفیّت اسانس در گیاه Cuminum cyminum L.

دوره 23، شماره 1، بهار 1386، صفحه 134-140
جلیل زرین‌زاده؛ مهدی میرزا؛ هوشنگ آلیاری

2.

اثر ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر مواد مؤثره گیاه آویشن (Thymus fallax Fisch.et C.A. Mey.) در رویشگاه‌های طبیعی لرستان

دوره 30، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 519-528
علی محمدیان؛ رضا کرمیان؛ مهدی میرزا؛ علی سپهوند

3.

اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، پرولین، قندهای محلول و عملکرد ترخون (Artemisia dracunculus L.)

دوره 30، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-29
محبوب لطفی؛ بهلول عباس‌زاده؛ مهدی میرزا

4.

ارزیابی اثر کشت و اهلی‌سازی و مراحل مختلف برداشت بر رشد و مواد مؤثره دو گونه‌ از جنس آویشن (Thymus L.) در استان خراسان شمالی

دوره 30، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 445-452
گلمحمد گریوانی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ صفر صفری؛ مهدی میرزا

5.

ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مولکولی جمعیت‌های ایرانی گونه بابونه زاگرسی (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.)

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 272-285
مهدی متقی؛ پروین صالحی شانجانی؛ علی اشرف جعفری؛ مهدی میرزا؛ محمدرضا بی همتا

6.

استخراج و بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاه Centaurea behen L.

دوره 19، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 227-232
مهدی میرزا؛ مهردخت نجف پور نوایی؛ محمد دینی

7.

استخراج و بررسی ترکیبهای موجود در اسانس مریم گلی آذربایجانی (Salvia atropatana Buge)

دوره 12، شماره 1، بهار 1381، صفحه 53-65
مهدی میرزا

8.

استخراج و تجزیه کمّی و کیفی اسانس گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp) کشت شده در یزد

دوره 30، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 634-649
عباس زارع‌زاده؛ علی میرحسینی؛ مهدی میرزا؛ محمدرضا عربزاده

9.

استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس Salvia compressa Vent.

دوره 22، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 431-436
مهدی میرزا؛ زهرا باهر نیک

10.

استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Salvia lachnocalyx Hedge.

دوره 23، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 278-284
مهدی میرزا؛ زهرا باهرنیک

11.

استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی عصاره هگزانی گیاه .Evonymus japonicus L

دوره 21، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 391-397
مهدی میرزا؛ زهرا باهرنیک

12.

استخراج و شناسائی ترکیبهای اسانس گیاه مریم گلی کارواندری (Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand)

دوره 19، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 117-124
مهدی میرزا؛ زهرا باهر نیک؛ زیبا جمزاد

13.

بررسی اثر روش تقطیر بر میزان استخراج ترکیبهای مهم موجود در گلاب

دوره 23، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 375-381
مهدی میرزا؛ مهردخت نجف‌پور نوایی

14.

بررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. calliantha

دوره 11، شماره 1، زمستان 1380، صفحه 1-9
کامکار جایمند؛ مهدی میرزا؛ زیبا جمزاد؛ زهرا فاکر باهر

15.

بررسی بازده و ترکیب‌های اسانس شش توده از مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) در شرایط زراعی

دوره 32، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-13
فاطمه سفیدکن؛ ریحانه طائب‌نیا؛ مهدی میرزا

16.

بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیک، مورفولوژیک و میزان اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 157-175
مرتضی یوسفی؛ وحیده ناظری؛ مهدی میرزا

17.

بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

دوره 31، شماره 2، بهار 1394، صفحه 262-274
مجید دشتی؛ مهدی میرزا؛ محمد کافی؛ حسین توکلی

18.

بررسی تأثیر زمان برداشت برکمیت و کیفیت اسانس دو گونه Salvia officinalis L. و Mentha piperita L. در استان خوزستان

دوره 26، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 531-543
مهدی میرزا؛ بی‌بی فاطمه قریشی؛ آقاجان بهادری

19.

بررسی تاثیر زمان کشت دیم بر روی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس زیره سبز Cuminium cyminium

دوره 7، شماره 1، بهار 1380، صفحه 89-100
لطیفه احمدی؛ مهدی میرزا؛ عهدیه کالیراد

20.

بررسی تأثیر عوامل اکولوژیک بر ترکیب‌های اسانس ژنوتیپ‏های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) با استفاده از تکنیک رج‌بندی

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 196-208
بابک بحرینی نژاد؛ مهدی میرزا

21.

بررسی ترکیب شیمیایی اسانس‌های Centaurea urvillei DC. subsp. deinacantha و Centaurea pterocaula Trautv.

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1003-1016
فاطمه عسکری؛ مهدی میرزا؛ مهردخت نجف پور نوایی؛ شهلا احمدی

22.

بررسی ترکیبهای اسانس پونه کرمانی M. longifolia (L.) Hud. var. kermanansis و پونه جنگلی M. longifolia (L.) Hud. var. kotschiana

دوره 18، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 1-9
کامکار جایمند؛ مهدی میرزا؛ زیبا جمزاد؛ زهرا فاکر باهر

23.

بررسی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس کزل Diplotaenia damavandica Mozaffarian Hudge & Lamond

دوره 8، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 91-102
مهدی میرزا؛ محمد دینی

24.

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس Oliveria decumbens vent

دوره 15، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 23-31
مهدی میرزا؛ مهردخت نجف پور نوایی

25.

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس Trachyspermum copticum L. Link

دوره 13، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 69-79
مهدی میرزا؛ زهرا باهرنیک

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.