1.

اثر مدت زمان و غلظت تیمار کلشی سین برفراوانی تولید برنج دابل هاپلویید

صفحه 2-8
غلامرضا بخشی خانیکی؛ علی اکبر عبادی؛ محمود صیادی

2.

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم

صفحه 9-21
همایون چگنی

3.

بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی جو بر جوانه زنی و تخریب غشا سلولی گیاهچه های یولاف وحشی و چچم

صفحه 17-21
روزبه فرهودی

4.

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام علوفه ای کلزا در شرایط آب و هوایی اهواز

صفحه 22-28
فاطمه خمدی؛ محمد حسین قرینه؛ عبدالمهدی بخشنده

5.

توسعه تولید دابل هاپلوئیدها با استفاده از کلشی سین در محیط کشت بساک برنج

صفحه 29-39
لیلا خزایی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ علی اکبر عبادی؛ ابوبکر جوهرعلی

6.

بررسی تاثیر نوع و دفعات کاربرد کودهای نیتروژنه بر عملکرد و درصد نیتروژن دانه دو رقم ذرت

صفحه 40-46
مجید رستمی؛ عبدالرضا احمدی

7.

بررسی روابط بین عملکرد و اجزای آن در گندم در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی با استفاده از روش تجزیه مسیر

صفحه 47-53
عبد الرحمان ترابیان؛ کبری مقصودی

8.

تأثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد آفتابگردان)هیبرید های سان- 36

صفحه 54-61
نازنین پورسخی؛ محمدرضا خواجه پور

9.

بررسی زمان کشت و کشت مخلوط بر خصوصیات رویشی و زایشی لوبیا ی معمولی ) )Phaseolus vulgaris و عملکرد بیولوژیکی ذرت علوفه ای ) )Zea mays

صفحه 62-68
بهمن پیروزی؛ سیدمحمد باقر حسینی؛ داریوش مظاهری؛ حسن حیدری

10.

بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، خواص کمی و کیفی دانه دو رقم برنج )طارم و شیرودی(

صفحه 69-75
مصطفی یوسفیان؛ بهروز عربزاده؛ صاحب سودایی مشایی؛ یاسر محمدی نشلی

11.

مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط صفات مهم زراعی بخشی از توده گندم های کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران

صفحه 76-86
امیر حسن پوردانش؛ یوسف ارشد؛ شاهین واعظی؛ ورهرام رشیدی

12.

اثر نظام های مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد بذر و جذب فسفر در یونجه یکساله رقم رابینسون

صفحه 87-95
قباد شعبانی؛ محمد رضا چایی چی؛ محمد رضا اردکانی؛ کاظم خاوازی؛ یورگن فریدل

13.

مطالعه اثرات مصرف پتاسیم و روی بر ویژگی های کمی و کیفی و غلظت کادمیوم دانه گندم آبیاری شده با فاضلاب شهری

صفحه 96-105
محسن سیلسپور

14.

استفاده از گیاهان پوششی خلر و ماشک به عنوان کود سبز در گندم زا رهای سرد سیرکشور

صفحه 106-112
جواد لامعی هروانی؛ خشنود علیزاده دیزج

15.

تأثیر تاریخ کاشت و پی شتیمار بذر بر عملکرد و برخی صف تهای کمی و کیفی رقم اسپیدفید سورگوم

صفحه 113-120
امید والامهر؛ مهدی تاج بخش؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ رقیه آقایی اوخچلار؛ محسن رشدی

16.

استخراج توده زنده گندم با استفاده از داده های ماهواره ای و رگرسیون وزنی مکانی

صفحه 121-128
عاشورلو داود؛ علی اکبر متکان؛ بابک میرباقری؛ متین شهری

17.

تأثیر سطوح مختلف کودی )آلی، شیمیایی و زیستی( بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل-کراس 704

صفحه 129-135
عیسی مقصودی؛ امیر قلاوند؛ مجید آقاعلیخانی

18.

بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی). )Cichorium intybus L

صفحه 136-141
غلامرضا زارعی؛ حسین شمسی محمودآبادی؛ سیدعلی طباطبائی؛ سیدعلیرضا محترم

19.

تاثیر امواج فرا صوتی و میدان مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان در شرایط مزرعه

صفحه 142-151
غزال مرغایی زاده؛ محمد حسین قرینه؛ قدرت الله فتحی؛ علی رضا ابدالی؛ منصور فربد

20.

ارزیابی تأثیر تلقیح بذر با باکتری سودوموناس و کاربرد سطوح مختلف فسفر بر جذب عناصر، میزان کلروفیل و عملکرد زیستی دو رقم جو علوفه ای در منطقه فومن

صفحه 152-159
محیل پورابراهیمی فومنی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ کاظم خاوازی؛ مهدی رمضانی

21.

بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و کیفیت ذرت علوفه ای

صفحه 160-164
جواد بزرگمهر؛ حسین نستری نصرآبادی

22.

تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecum

صفحه 165-172
حسین آرویی؛ محبوبه ناصری؛ سید حسین نعمتی؛ محمد کافی

23.

بررسی برخی از شاخص های رشد در کشت مخلوط سیب زمینی و گلرنگ

صفحه 173-179
غلامرضا رحیمی درآباد؛ مرتضی برمکی؛ رئوف سید شریفی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.