1.

ارزیابی اثربخشی پروژه پخش سیلاب جاجرم با استفاده از معیارهای اقتصادی و نظرات ساکنین حاشیه طرح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401
حمزه نور؛ علی دسترنج؛ سعید صادقی

2.

ارزیابی اثرهای پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران)

دوره 20، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 161-171
محسن پادیاب؛ سادات فیض نیا؛ اردشیر شفیعی

3.

برآورد وزن علوفه چند گونه مرتعی از طریق اندازه گیری قطر و ارتفاع گیاه

دوره 15، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 158-178
بهرام محمدی گلرنگ؛ غلامعلی گزانچیان؛ رمضان رمضانی مقدم؛ حسن فلاحتی؛ حمید روحانی؛ مژگان مشایخی

4.

بررسی اثرهای پخش سیلاب در تغییرات پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوزه میهم قروه استان کردستان)

دوره 17، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 234-242
جمال ایمانی؛ علی طویلی؛ عیسی بندک؛ محمد خسروی

5.

بررسی تاثیر استحصال و پخش سیلاب بر منابع آب زیرزمینی دشت گربایگان

دوره 14، شماره 3، آذر 1386، صفحه 368-390
غلامرضا قهاری؛ مجتبی پاکپرور

6.

بررسی تاثیر پخش سیلاب بر تولید مرتع در ایستگاه چنداب ورامین

دوره 12، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 81-96
فرهاد آژیر؛ ناصر انصاری؛ ولی اله مظفریان

7.

بررسی تأثیر پخش سیلاب روی تغییرات گونه های گیاهی در زنجان

دوره 14، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 222-231
فرزاد بیات موحد؛ سیداحمد موسوی

8.

بررسی تأثیر درجه شیب زمین بر آستانه فرسایش (خندقی) در پروژه های پخش سیلاب

دوره 29، شماره 4، دی 1395، صفحه 20-29
احسان کمالی مسکونی؛ عبدالعلی عادلپور؛ عبدالله پیرنیا

9.

بررسی تغییرات الگوی جریان در دشت موسیان و ارزیابی تأثیر آن در تغییر دینامیک منطقه

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 133-143
محمدرضا جعفری؛ ایرج جباری؛ حاجی کریمی

10.

بررسی جمعیت باکتری ها درکاربری های مختلف خاک و پخش سیلاب

دوره 21، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 121-128
محمدجواد روستا

11.

بررسی عملکرد سامانه‌ی پخش سیلاب و تغذیه‌ی مصنوعی آبخوان باغ سرخ شهرضا برکمیت و کیفیت سفره‌ی آب زیرزمینی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 147-157
سید سعید اسلامیان؛ احمد گودرزی

12.

بررسی کارایی شیوه‌های سنتی درخت‌کاری دیم همراه با عملیات بیومکانیکی ‏آبخیزداری جهت ترسیب کربن در مناطق رویشگاهی زاگرس شمالی و مرکزی

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 341-351
یحیی پرویزی

13.

بررسی نهشته های کواترنر جهت تععیت مناطق مستعد پخش سیلاب به کمک فن سنجش از دور () و سیستم اطلاعات جغرافیایی () مطالعه موردی: دشت تسوج

دوره 12، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 438-467
کریم مهرورز مغانلو؛ سادات فیض نیا؛ جعفر غیومیان؛ حسن احمدی

14.

تاثیر پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک در استان سمنان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 139-152
محمود گودرزی؛ محمدحسن شریعتی

15.

تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات پوشش گیاهی (مطالعه موردی: دشت سی ریزی بافق در استان یزد(

دوره 25، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 289-297
ابراهیم عطارد؛ ناصر باغستانی؛ جلال برخورداری؛ علی بمان میرجلیلی

16.

تاثیر پخش سیلاب بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ایستگاه تحقیقاتی تنگستان - استان بوشهر

دوره 12، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 235-248
فرهاد فخری؛ محمد جعفری؛ محمدحسین مهدیان؛ حسین آذرنیوند

17.

تعیین میزان کاهش نفوذپذیری عرصه‌های پخش سیلاب با استفاده از دانه‌بندی رسوب سطحی مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران

دوره 23، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 108-117
محسن پادیاب؛ سادات فیض نیا

18.

تعیین و اولویت‌بندی پهنه‌های مناسب پخش سیلاب برای تغذیه‌ی قنات‌ها، چاه‌ها و چشمه‌ها در مناطق خشک (مطالعه‌ی موردی: حوزه آبخیز میانکوه یزد)

دوره 17، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 106-114
علی‌اکبر جمالی؛ پروانه عشوری؛ صدیقه زارع کیا

19.

کاربرد روش سزیم-137 به‌منظور برآورد فرسایش و رسوب در خاک‌های حوزه آبخیز طاسران کبودرآهنگ

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 94-101
تورج اسدی؛ سید صابر شاهوئی؛ محمد اسدی؛ امیرمنصور شهسوار

20.

مقایسه کیفیت علوفه دو گونه مرتعی Artemisia aucheriو Peteropyron aucheri در شرایط پخش سیلاب و شاهد در آبخوان هرات استان یزد

دوره 14، شماره 4، دی 1386، صفحه 579-588
امان... رهبر؛ علی بمان میر جلیلی؛ ناصر باغستانی میبدی

21.

مکان یابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای (آان‌پی) در شهرستان خاتم، یزد

دوره 30، شماره 3، مهر 1396، صفحه 61-72
رحیم علی عباس پور؛ هادی محمودی میمند

22.

نقش کاربری زمین و متغیرهای فیزیکی خاک در مقدار کربن آلی در عرصه‌های پخش سیلاب ایستگاه کوثر

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 135-149
محمد جواد روستا؛ مجتبی پاک پرور؛ سید مسعود سلیمان پور؛ مریم عنایتیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.