1.

الگوی مفهومی گسترش نمانام دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 104-123
محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ لقمان عباسی؛ مهنوش شریفی

2.

آینده نگاری کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار از دیدگاه دانشجویان دکتری کشاورزی دانشگاه رازی

دوره 9، شماره 43، زمستان 1396، صفحه 118-131
شهره کرمی

3.

بازدارنده های تأثیرگذار بر سطح مهارت های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران

دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 3-15
روح اله رضایی؛ فرشته میری کرم

4.

بررسی شایستگی های مورد نیاز توسعه کارآفرینی پایدار در آموزش عالی کشاورزی

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 32-43
پریسا پای خسته؛ امیر علم بیگی؛ سیده سمیه بطحایی

5.

تأثیر درس های عملی کشاورزی درعملکرد دانشجویان علوم زراعی دانشگاه پیام نور دهلران

دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 28-39
فاطمه قربانی پیرعلی دهی؛ اقدس ولی زاده

6.

تأثیر قابلیت فرهنگی بر سرمایه فرهنگی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان

دوره 11، شماره 51، زمستان 1398، صفحه 69-82
امیر نعیمی؛ بهزاد رنجبر؛ فرنوش نهاوندیان

7.

تبیین سازوکارهای قابلیت ها و پیامدهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 36-51
سهیلا پورجاوید؛ بهمن خسروی پور؛ امیرحسین علی بیگی

8.

دیدگاه دانشجویان کارشناسی کشاورزی نسبت به تکلیف‌های درسی گروهی

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 56-69
ناصر زمانی؛ سمانه ابراهیمی؛ فریده بهرامی

9.

دیدگاه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی نسبت به بسترهای ضروری یادگیری‌تجربی

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 14-25
ندا میرزایی؛ امیر حسین علی بیگی

10.

رابطه ی مهارت‌ های ارتباطی با عملکرد آموزشی - پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دوره 6، شماره 30، پاییز 1393، صفحه 89-100
فاطمه اسکوهی؛ سید حمید موحدمحمدی؛ احمد رضوانفر

11.

رابطه‌ی مولفه‌های سرمایه‌ی‌ روان‌شناختی و ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 68-83
محمدشریف شریف زاده؛ محمدهادی پهلوانی؛ غلامحسین عبدالله زاده

12.

سازوکارها و معیارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه خبرگان کارآفرینی

دوره 8، شماره 38، پاییز 1395، صفحه 3-17
محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده

13.

عامل‌های مؤثر بر علاقه و استعداد تحصیلی دانشجویان رشته‌های کشاورزی

دوره 6، شماره 30، پاییز 1393، صفحه 16-30
منصور شاه‌ولی؛ احمد عابدی سروستانی

14.

عامل های موثر درچابک سازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 10، شماره 44، بهار 1397، صفحه 109-126
سهیلا پورجاوید؛ بهمن خسروی پور؛ امیرحسین علی بیگی

15.

عنصرهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 76-91
جواد قاسمی؛ سید محمود حسینی؛ یوسف حجازی؛ حمید موحد محمدی

16.

مولفه‌های توسعه‌ی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 96-112
محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده

17.

نقش مؤلفه های تاثیر گذار بر تحول آفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 122-136
ندا علیزاده؛ حسن صدیقی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ مقصود فراست خواه

18.

ویژگی‌های محیط یادگیری در نظام آموزش عالی کشاورزی صلاحیت محور

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 109-122
عنایت عباسی؛ مهسا سعدوندی؛ همایون فرهادیانContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.