1.

شناسنامه علمی، دوره 27 ، شماره 1، بهار و تابستان 1398


2.

مطالعه الگوی بیان MicroRNAهای دخیل در تحمل تنش خشکی در اجداد و خویشاوندان وحشی و اهلی گندم

صفحه 1-14
بتول شهیدی؛ جعفر احمدی؛ صدیقه فابریکی اورنگ

3.

ارزیابی تنوع توده‌های اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia Scop) از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در شرایط اقلیمی اصفهان

صفحه 15-27
سعید دوازده امامی؛ محمدعلی علیزاده؛ صادق جلالی؛ حسین زینلی

4.

بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونه‌های یولاف (.Avena spp) بومی ایران

صفحه 28-44
شکیبا شاهمرادی؛ مهدی زهراوی؛ فرنگیس قنواتی

5.

تأثیر اکسین و برخی ترکیبات سیگنالی بر رشد و تولید متابولیت‌های ثانویه در کشت درون‌شیشه‌ای قره‌قاط ( Vaccinium arctostaphylos L)

صفحه 45-58
مهران نوروزپور؛ ناصر زارع؛ پریسا شیخ‌زاده مصدق؛ رسول اصغری ذکریا

6.

اثر روش‌های مختلف پرایمینگ بر بنیه و رشد گیاه‌چه بذرهای زوال یافته در سه گونه گون Astragalus spp

صفحه 59-70
معصومه رمضانی یگانه؛ علی اشرف جعفری؛ بهزاد ثانی

7.

امکان‌سنجی نگهداری بذرهای شب‌خسب (Albizia julibrissin Durazz) در شرایط فراسرد

صفحه 58-71
صالح سخاوت؛ امید اسماعیل زاده؛ مریم جبلی

8.

ریزازدیادی اکالیپتوس گونه Eucalyptus citriodora H

صفحه 86-97
زهرا ابروش؛ محمد حسن عصاره؛ میترا امام

9.

اثر نوع ریزنمونه، محیط کشت و تنظیم‌کننده‌‌های رشد‌گیاهی بر کالوس‌زایی و باززایی غیرمستقیم نخودشیرین (Lathyrus odoratus L.)

صفحه 98-107
مهدی بذرافکن؛ محمدحسین دانشور؛ محمدرضا صالحی سلمی

10.

اثر عوامل مختلف بر رویان زایی بدنی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

صفحه 108-119
صغری رضایی‌گنجه؛ ، مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی‌آباد

11.

بررسی اثر غلطت آنتی‌اکسیدان‌های مختلف بر‌کاهش قهوه‌ای شدن کالوس و تولید ذی‌توده آن در دو گونه از شیرین‌بیان Glycyrrhiza glabra و G. uralensis

صفحه 120-131
مریم اله دو؛ منصور امیدی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ علیرضا عباسی؛ براتعلی فاخری

12.

بررسی نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی و مرتعی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus)

صفحه 132-142
حمیده برزگر؛ کاظم کمالی؛ حمید سودایی‌زاده

13.

بهینه‎سازی باززایی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam)

صفحه 143-151
اعظم مومنی؛ فاطمه ذاکر تولایی؛ فرهاد شکوهی فر؛ محمد خیرخواه

14.

ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت‌های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان

صفحه 152-163
مهدی طالبی؛ محمد مقدم؛ عبدالله قاسمی‌پیربلوطی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.