1.

اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در ایستگاه اسلام آباد غرب

دوره 33.3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 353-369
امیرحسین ناظمی؛ محمدامین پرندین؛ علی اشرف صدرالدینی؛ هوشنگ قمرنیا

2.

اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهره‌وری آب ذرت‌دانه‌ای درایستگاه اسلام آباد غرب

دوره 33.2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 189-204
علی اشرف صدرالدینی؛ محمدامین پرندین؛ امیرحسین ناظمی

3.

اثر سامانه‌های آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان

دوره 31.2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 139-149
علی قدمی فیروزآبادی؛ مهرداد چایچی؛ سید محسن سیدان

4.

اثر محیط خیس شدة متغیر و ثابت بر شبیه‌سازی و یکنواختی آبیاری جویچه‌ای1

دوره 5، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 63-80
سید محمدرضا امینی‌زاده؛ محمد محمودیان شوشتری؛ عبدالمجید لیاقت؛ صلاح کوچک‌زاده

5.

ارزیابی راندمان آبیاری جویچه‌ای تحت مدیریت‌های مختلف در منطقة مغان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 13-30
امین کانونی

6.

ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر

دوره 16، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-60
نادر سلامتی؛ فریبرز عباسی؛ معصومه دلبری؛ علی شینی دشتگل؛ پیمان افراسیاب

7.

ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر

دوره 16، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-60
نادر سلامتی؛ فریبرز عباسی؛ معصومه دلبری؛ علی شینی دشتگل؛ پیمان افراسیاب

8.

ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه‌ای

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 83-94
هادی رمضانی اعتدالی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی

9.

بررسی تاثیر فشردگی خاک بستر جویچه و آرایش کاشت بر بهره‌وری آب در زراعت چغندرقند

دوره 32، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-62
جواد بهمنش؛ امیر نورجو

10.

بررسی تأثیر مدیریت‌های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 35-50
منصور معیری؛ ابراهیم پذیرا؛ حمید سیادت؛ فریبرز عباسی؛ فریدون کاوه

11.

بررسی کمیت و کیفیت چغندرقند در دو سیستم آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای در همدان

دوره 23، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 122-111
محمدرضا میرزایی؛ علی قدمی فیروزآبادی

12.

تأثیر مادة شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر تلفات خاک و نفوذ آب در خاک در روش آبیاری جویچه‌ای1

دوره 6، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 33-46
تیمور سهرابی؛ بابک جهان جو؛ عباس کشاورز

13.

تحلیل بازده آبیاری سطحی در مزارع غیر یکپارچة شبکة آبیاری دز

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 135-152
منصور معیری؛ فریدون کاوه

14.

مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری

دوره 34.1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-49
محمد حسین بناکار؛ سید علی محمد چراغی؛ مهدی کریمی زارچی؛ محمدحسن رحیمیان

15.

مقایسه روش‌های کاشت مکانیزه گندم در خاک‌ شور

دوره 20، شماره 73، پاییز و زمستان 1398، صفحه 129-144
علی رشادصدقی؛ ابوالفضل ناصری؛ خسرو محمدی قرمزگلیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.