1.

اثر اندازه بذر بر برخی خصوصیات جوانه زنی سه رقم گندم نان

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 19-27
عباس زارعیان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ لیلا یاری؛ بیتا اسکویی

2.

اثر تاریخ خزانه گیری و انتقال نشا بر صفات کمی و کیفی ارقام روز بلند پیاز (.Allium cepa L)

دوره 22، شماره 3، تابستان 1385، صفحه 303-317
جلال رستگار؛ سعید حیدری

3.

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام علوفه ای کلزا در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 22-28
فاطمه خمدی؛ محمد حسین قرینه؛ عبدالمهدی بخشنده

4.

اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر ارقام گندم1

دوره 5، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 1-14
جواد باغانی؛ مسعود قدسی

5.

اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 29-36
محسن خدادادی؛ صغری معدنی؛ فروغ شواخی

6.

اثر سویه‌هایی از سینوریزوبیوم ملیلوتی(Sinorhizobium melliloti) بر روی خصوصیات کیفی علوفه در 4 رقم یونجه زراعی L) (Medicago sativa

دوره 16، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 207-217
حیدر پناه پور

7.

اثر کلرور کلسیم و دمای نگهداری بر فاکتورهای کیفی و انبارمانی سه رقم گوجه‌فرنگی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 61-72
مشهید هناره؛ شهین زمردی؛ حمیده ژاله رضایی

8.

اثر نوع کارنده و رقم بر یکنواختی سبز‌شدن و عملکرد وش پنبه در استان فارس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-62
مجید روزبه؛ لادن جوکار

9.

ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقا م جدید سیب‌زمینی و معرفی ارقام برتر در صنایع فراوری

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 63-78
احمد موسی پور گرجی؛ فروغ شواخی

10.

ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های پیشرفته‌ی گندم به شته‌ی روسی گندم در شرایط مزرعه در استان اصفهان

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 1-13
محمدرضا نعمت‌اللهی

11.

ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) نسبت به تاریخ کاشت به‌موقع و دیرهنگام..

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 64-82
محمد تقی فیض بخش؛ حبیب ا... سوقی

12.

ارقام مناسب کلم گل درکشت دوم بعد از برداشت برنج در مازندران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 221-228
خلیل چابک؛ ناهید آملی

13.

بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه با استفاده از تجزیه بای پلات

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 33-47
احمد کمالی؛ براتعلی فاخری؛ محمد ضابط

14.

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی بذر ارقام شبدر

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 247-257
حمیدرضا داناجو؛ محمد زمانیان؛ زهرا امینی

15.

بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم بر جمعیت و خسارت سوسک‌ کک مانند Psylliodes persicusدر مزارع کلزای خوزستان

دوره 77، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 113-132
یداله خواجه زاده؛ علی اکبر کیهانیان

16.

بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم کلزا بر جمعیت و خسارت شته خردل Lipaphis erysimi در مزارع کلزای استان خوزستان

دوره 83، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-14
یداله خواجه زاده؛ علی اکبر کیهانیان

17.

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 9-21
همایون چگنی

18.

بررسی اثر تراکم و رقم بر عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه بیرجند

دوره 20، شماره 4، پاییز 1383، صفحه 475-487
علی آذری نصرآباد؛ محمود بازاری

19.

بررسی اثر رقم و تراکم کشت بر صفات کمی و کیفی ارقام کاهو پیچ در شرایط گلخانه

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 17-24
سیب گل خوشکام

20.

بررسی اثر متقابل شوری و بیماری بوته میری جالیز (Phytophthora drechsleri Tucker) در بعضی ارقام خیار

دوره 20، شماره 1، بهار 1383، صفحه 101-115
علی روستایی؛ سیداحمد سادات نوری؛ حسن رضا اعتباریان

21.

بررسی امکان کشت پاییزه چغندر قند در جنوب استان خراسان رضوی

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 46-33
مسعود احمدی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ حسنعلی شهبازی

22.

بررسی پراکسیداسیون چربی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت در بذر دو رقم سویا تحت تاثیر پیری تسریع شده

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-30
مهرناز مهرآور؛ آرین ساطعی؛ آیدین حمیدی؛ محمدرضا احمدی؛ معصومه صالحی

23.

بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند – ب. کارآیی مصرف تشعشع

دوره 25، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 69-53
سعید صادقزاده حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی؛ سیدعطاءاله سیادت؛ قربان نورمحمدی

24.

بررسی سازگاری تعدادی از ارقام گیلاس برای شرایط آب و هوایی مشکین شهر

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-29
حسین فتحی؛ یوسف جهانی جلودار؛ ناصر بوذری

25.

بررسی غلظت اسید پروسیک و نیترات در 18 رقم سورگوم علوفه‌ای

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 205-218
مهدی امیرصادقی؛ حسین غلامی؛ حسن فضائلی؛ علیرضا کوچکی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.