1.

شناسنامه دوره 28، شماره 1


2.

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از گونه‌های جنس L. Tulipa (لاله) در ایران با استفاده از نشانگر مولکولی CDDP

صفحه 1-16
مریم حائری نسب؛ نفیسه کریمیان؛ نسترن جلیلیان؛ مهدی یوسفی

3.

بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌های فستوکا پابلند (Festuca arundinacea Schreb)

صفحه 17-36
زینب شهاب‌زاده؛ رضا محمدی؛ رضا درویش زاده؛ مراد جعفری؛ هادی علیپور

4.

گزینش ژنوتیپ‌های برتر نسل دوم سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum (Minkw.) L.) با روش‌های آماری چند متغیره

صفحه 37-50
عباس پورمیدانی؛ محمدرضا مرادی؛ حسین توکلی نکو

5.

پاسخ صفات مورفوفیزیولوژیکی در چهار گونه بابونه در شرایط دیم و تنش خشکی در شرایط گلخانه

صفحه 51-66
پروین صالحی؛ لیلا رسول زاده؛ لیلا فلاح حسینی؛ معصومه رمضانی یگانه؛ محمود امیرخانی؛ محمد رضا پهلوانی؛ سید اسمعیل سیدیان؛ حمیده جوادی

6.

تأثیر محیط کشت و تنظیم‏کننده‌های رشد گیاهی بر شاخص‏های رشدی گونه انارشیطان Tecomella undulata (Roxb.) Seem در شرایط درون شیشه

صفحه 67-78
میترا امام؛ لیلا میرجانی؛ محسن حسام زاده حجازی؛ محمد امین سلطانی پور

7.

بررسی تأثیر نوع ریزنمونه و ترکیب هورمونی بر کالوس‌زایی گون کتیرا (Astragalus verus )

صفحه 102-114
فاطمه ذاکر تولایی؛ صفیه ابراهیمی؛ محمد زارع مهرجردی؛ محمود قربانزاده نقاب

8.

رویان‌زایی بدنی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench)

صفحه 91-101
محدثه حجازی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی؛ محسن رشیدی

9.

بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گیاه دارویی سنا (Cassia angustifolia Vahl.)

صفحه 79-90
فرحناز عزیزی؛ لیلا سمیعی؛ محمد مقدم

10.

بررسی اثر روش‌های مختلف ضدعفونی برای پینه زایی و شاخساره زایی موفق گز شاهی (Tamarix aphylla)

صفحه 115-131
پروین کریمی؛ مینا تقی زاده؛ موسی سلگی؛ علی خدیوی

11.

تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع مورفولوژیک و اجزاء متشکله اسانس جاشیر Prangos ferulacea (L.) Lindl.

صفحه 132-148
پیمان آذرکیش؛ محمد مقدم؛ فاطمه خاکدان؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی

12.

کشت جنین بذر به‌منظور غلبه بر خفتگی بذر و تولید گیاهچه گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.)

صفحه 149-160
مهران علوی؛ ناصر زارع؛ اسد معصومی اصل؛ پریسا شیخ زاده مصدق؛ رسول اصغری زکریا

13.

اثر تیمارهای چینه‌سرمایی و اسید جیبرلیک بر جوانه‌زنی بذر گلابی ‌وحشی (Pyrus glabra Boiss.) با دو مبدأ متفاوت

صفحه 161-172
سمیرا بهاروندی؛ سهراب الوانی نژاد؛ حمیدرضا بلوچی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.