1.

اثر طول دوره روشنایی بر پراسنجه های جدول زندگی دو جنسی شب پره مدیترانه ای آرد، (Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae

صفحه 1-17
سارا طاهرنیا؛ حمید رضا صراف معیری؛ اورنگ کاوسی؛ عباس ارباب؛ افسانه داودی

2.

ویژگی های جمعیتی سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae) روی توده های محلی نخود

صفحه 19-34
احسان شهبازی؛ علی گلی زاده؛ سید علی‌اصغر فتحی؛ زهرا عابدی

3.

تاثیر نوع فرومون، شکل تله و ارتفاع نصب آن روی شکار پروانه کرم خراط گردو، Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Zeuzeridae) در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 35-45
زریر سعیدی

4.

نقش سوسک شاخ‌دار خرما ( Coleoptera: Scarabaeidae) Oryctes elegans در انتقال قارچ Fusarium proliferatum عامل بیماری خشکیدگی فوزاریومی برگ خرما در استان خوزستان

صفحه 47-64
حوری‌زاد قائدی؛ فرحان کچیلی؛ مسعود لطیفیان؛ رضا فرخی نژاد

5.

تأثیر دما بر پراسنجه‌های جدول زندگی دو جنسی کفشدوزک شکارگر Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) با تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

صفحه 65-82
مریم جعفری؛ شیلا گلدسته؛ حسین رنجبر اقدم؛ عباسعلی زمانی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان

6.

تأثیر دمـا بر ویـژگی های زیستی و تـوان تغـذیه ای Episyrphus balteatus (Diptera: Syrphidae) شکارگـر مهم شتـه کاهـو Nasonovia ribisnigri (Hemiptera: Aphididae)

صفحه 83-93
افروز فارسی؛ فرحان کچیلی؛ محمدسعید مصدق؛ آرش راسخ

7.

مرور جنس Muscina Robineau-Desvoidy (Diptera: Muscidae) در ایران

صفحه 95-103
مهرداد پرچمی عراقی؛ ابراهیم گیلاسیان

8.

اولین گزارش سوسک بذرخوارAlgarobius prosopis (Coleoptera: Chrysomelidae) روی کهور پاکستانی (سمر) Prosopis juliflora در ایران

صفحه 105-109
مهدیه سعیدی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.