1.

اثرات دما و پتانسیل آب بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم صفه

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 11-22
رسول استادیان بیدگلی؛ حمیدرضا بلوچی؛ الیاس سلطانی؛ علی مرادی

2.

اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر ویژگیهای جوانه‌زنی بذر Puccinellia distans

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-60
مرتضی صابری؛ علی طویلی

3.

القاء جوانه‌زنی بذر و واکنش رشدی گیاهچه گل پامچال(Primula vulgaris) به تیمارهای مختلف خراش دهی مکانیکی و پیش تیمار شیمیایی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-95
نورعلی ساجدی؛ بیژن قاضی نظامی

4.

براهمکنش تنش شوری، خشکی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رویش گیاهچه گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 169-180
الهام نوذرپور؛ رضا توکل افشاری؛ ناصر مجنون حسینی

5.

بررسی اثر پوشش‌دار کردن بذر بر جوانه‌زنی گونه مرتعیSanguisorba minor در شرایط مختلف تنش خشکی و عمق کاشت

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 489-498
حمیدرضا محرابی؛ محمدرضا چائی چی؛ رضا توکل افشاری؛ حسن مداح عارفی؛ قوام الدین زاهدی امیری

6.

بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر (Firmiana simplex)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-179
سیما بادلی؛ حسین زارعی

7.

بررسی اثر تیمارهای مختلف روی جوانه‌زنی و شکستن خواب بذرهای زبان‌گنجشک ( Fraxinus rotundifolia) و آیلان. (Ailanthus altissima)

دوره 9، شماره 1، بهار 1390، صفحه 14-25
راضیه جعفری حاجتی؛ علی سلطانی

8.

بررسی اثرهای سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در دو گونه Agropyron desertorum و Agropyron elongatum

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 17-31
فهیمه عرب؛ علی‌اشرف جعفری؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری؛ علی طویلی

9.

بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خواص آللوپاتیک اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)

دوره 30، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 433-444
حسن دلاور؛ محمدجمال سحرخیز؛ نرگس خاتون کازرانی

10.

بررسی خصوصیات جوانه‌زنی چهار توده یونجه در واکنش به دوگونه از قارچ فوزاریوم (,Fusarium oxysporum (F. solani در شرایط آزمایشگاه

دوره 12، شماره 1، بهار 1383، صفحه 67-82
محمدعلی علیزاده

11.

بررسی درصد جوانه‌زنی ، سرعت تجمعی جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر نه گونه دارویی تحت شرایط آزمایشگاهی مطلوب و پیش سرما

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 134-146
محمدعلی علیزاده؛ حمیدرضا عیسوند

12.

بررسی رفتار جوانه‌زنی در بذرهای چند خانواده گیاهی بومی ایران

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 56-67
سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ سهیلا اشرافی

13.

بررسی ویژگیهای جوانه‌زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L.) در واکنش به دما و پتانسیل آب

دوره 18، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 578-592
سمیرا صبوری راد؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ محمد بنایان اول

14.

بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذرکنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش خشکی با غنی‌سازی بذر با روی و بور

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-126
سمیرا پارسایی؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ محمود عطارزاده

15.

پایداری اثرات منفی نانوذرات نقره بر جوانه‌زنی و رویش بذر کاج جنگلی (Pinus sylvestris) در خاک

دوره 26، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-11
ویلما بایرام‌زاده؛ المیرا مرتضوی؛ محمدحسین داوودی؛ شقایق خیری؛ سیدخسرو حسین‌اشرفی

16.

پاسخ جوانه‎زنی و هدایت الکتریکی بذرهای حاصل از گیاه مادری سرخارگل (Echinacea purpurea) تحت تأثیر ترکیب‌های زیستی و تنش خشکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 185-200
محمود عطارزاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی؛ مجید رجایی

17.

پیش بینی دماهای کاردینال جوانه‌زنی هویج (Daucus carota L.) و سه گونه علف هرز غالب آن با استفاده از مدل های رگرسیون غیر خطی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-184
مرجان دیانت

18.

تاثیر پرتودهی بذر با دزهای پایین اشعه گاما بر برخی پارامترهای سبزشدگی و رشد گیاهچه دو گونه Bromus tomentellus و Agropyron elongatum

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 10-16

19.

تأثیر کاربرد کلرید سدیم و اسید جیبرلیک بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در پنج گیاه دارویی

دوره 4، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 1-11
سودابه مفاخری؛ محمدمهدی ضرابی؛ شکراله حاجی وند

20.

مقایسه دو روش ارزیابی بانک بذر خاک در مراتع البرز شمالی

دوره 9، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 137-148
آزاده عالم‌زاده گرجی؛ رضا عرفانزاده؛ سید حسن زالی

21.

مکان یابی ژن های کنترل کننده سرعت و درصد جوانه زنی در آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 9-22
فریبا مرسلی آقاجری؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.