1.

اثر منابع متفاوت غلات بر قابلیت هضم جیره غذایی در اسب با استفاده از دو نشانگر داخلی

دوره 28، شماره 107، شهریور 1394، صفحه 3-12
احسان دیرکوندی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

2.

ارزیابی پتانسیل تولید برخی از ارقام جو، به منظور تولید علوفه سیلویی

دوره 2، شماره 2، آذر 1400، صفحه 37-43
مهرداد محلوجی؛ احمد رمضانی

3.

ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های مختلف گندم

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 32-52
الیاس نیستانی؛ مصطفی حیدری؛ علی اکبر عامری؛ حسن مکاریان

4.

برآورد تأثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 193-216
مجید وطن پور؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد قربانی

5.

بررسی درجه ترکیب‌پذیری ارقام قدیم و جدید گندم با گیاه روغنی کلزا در سری‌های کشت مخلوط افزایشی

دوره 32، شماره 02، تیر 1398، صفحه 130-155
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ لیلا جعفری؛ سرور خرم دل؛ عاطفه قلیزادگان

6.

بررسی کارایی ارقام مختلف غلات از لحاظ جذب فسفر

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 125-134
ابراهیم سپهر؛ محمد جعفر ملکوتی؛ بهمن خلدبرین؛ نجفعلی کریمیان؛ عباس صمدی؛ حسن رسولی؛ فریدون نورقلی پور؛ حامد رضایی؛ زهرا خادمی

7.

تاثیر تراکم بوته در میزان آلودگی گندم به زنبور ساقه خوار غلات (.Cephus Pygmaeus L)

دوره 17، شماره 3، شهریور 1380، صفحه 286-293
ولی اله غدیری؛ نسیم صفایی

8.

شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت آنزیم‌های گوارشی پروتئاز و آمیلاز Trogoderma granarium (Coleoptera: Dermestidae) روی بذر غلات

دوره 41، شماره 3، آذر 1400، صفحه 249-262
محمد صفرنیا؛ بهرام ناصری؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ سید علی اصغر فتحی

9.

فرمانتاسیون جامد و ماندگاری Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum روی بسترهای آلی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-14
راحله سادات شیرازی؛ صدیقه فاطمی؛ شهرام نعیمی

10.

کشت مخلوط غلات و لگوم روشی مناسب برای افزایش کمّیت و کیفیت علوفه

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 79-95
حمداله اسکندری

11.

نقش باکتری آزوسپیریلوم بر عملکرد گندم در یک خاک آهکی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 103-114
محمد حسین ارزانشContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.