آمار

تعداد نشریات281
تعداد نشریات سازمان80
تعداد شماره‌ها2,458
تعداد مقالات28,402
تعداد مشاهده مقاله16,608,733
تعداد دریافت فایل اصل مقاله12,845,488

1.

اثرتنش‌های آبی درمراحل مختلف رشد بر کمیت وکیفیت دو رقم گوجه فرنگی (کال جی و موبیل)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1384، صفحه 27-40
سید حسن موسوی فضل؛ علیرضا محمدی

2.

اثر قارچهای میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی تحت شوری حاصل از NaCl و مخلوط املاح

دوره 20، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 89-100
محسن برین؛ ناصر علی اصغرزاده؛ عباس صمدی

3.

ارزیابی کارآیی انرژی در نظام کشاورزی حفاظتی منطقه معتدل-سرد مشهد

دوره 32، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 13-29
علی اکبر مویدی؛ شجاعت زارع

4.

القای جنین زایی میکروسپور در گوجه فرنگی (Lycoporsicum esculontum Mill) رقم میکروتوم

دوره 25، شماره 3، شهریور 1388، صفحه 315-328
مهران عنایتی شریعت پناهی؛ آلیشر تورائیف؛ اروین هبرل برز

5.

بررسی اثرات رژیمهای مختلف آبیاری و ریزمغذیهای آهن و روی بر عملکرد و کارایی آب آبیاری در زراعت گوجه فرنگی

دوره 20، شماره 2، اسفند 1385، صفحه 295-303
محسن سیلسپور؛ محمدرضا قائمی

6.

بررسی امکان کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گوجه فرنگی Meloidogyne javanica (Trube) Chitwood به وسیله قارچ Trichoderma harzianum Rifai در گلخانه و تغییرات کمی ترکیبات فنلی در گیاه

دوره 25، شماره 3، شهریور 1388، صفحه 259-272
ملکی زیارتی حسن؛ علی روستایی؛ نوازاله صاحبانی؛ حسن رضا اعتباریان؛ حشمت اله امینیان

7.

بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 31-46
پریسا شاهین‌رخسار؛ کامران داوری؛ غلامعلی پیوست؛ بیژن قهرمان؛ حسین نعمتی

8.

بررسی ضریب ریسک گریزی و واریانس تولید در مدیریت ریسک مطالعه موردی گوجه فرنگی کاران دزفول

دوره 16، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 17-35
عبدالرحمان احسان؛ رضا تهرانی؛ غلامرضا اسلامی بیدگلی

9.

بررسی کارآیی حشره‌کش آلفاسایپرمترین+تفلوبنزورون (ایمونیت® 15% SC) جهت کنترل کرم میوه‌خوار گوجه‌فرنگی،Helicoverpa armigera

دوره 6، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 136-145
علی اکبر کیهانیان؛ حسن براری؛ سید وحید فرهنگی؛ غلامعلی امین؛ عزیز شیخی گرجان

10.

بررسی میزان جذب کادمیوم از خاک آلوده در دوره‌های مختلف رشد گوجه فرنگی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 1-18
بهمن یارقلی

11.

تأثیر دو گونه از قارچهای میکوریز آربوسکولار در کاهش سمیت کادمیوم در گیاه گوجه فرنگی با سطوح مختلف فسفر

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 217-228
پریسا علیزاده اسکویی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ حسین شریعتمداری؛ احمد اصغرزاده؛ شهرام باغبان سیروس

12.

تأثیر کاربرد آبیاری قطرهای زیر سطحی با پساب فاضلاب در آبیاری دو محصول گوجه فرنگی و بادمجان

دوره 20، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 147-155
پیام نجفی؛ سیدفرهاد موسوی؛ محمد فیضی

13.

تحلیلی بر وضعیت بیماری ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی

دوره 84، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 157-174
کاوه بنانج

14.

رابطه بین بیماری فیزیولوژیکی پوسیدگی گلگاه (Blossom End Rot) و آلودگی میوه به کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) در مزارع گوجه فرنگی

دوره 85، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 69-76
حسین کیشانی فراهانی؛ ضرغام بی غم؛ فوزی عطیه

15.

فرموله کردن نماتد کش استخراج شده از بذر گیاه زیتون تلخ (Melia azedarach) برای کنترل نماتد گره ریشه (Meloidogyne incognita)

دوره 82، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 169-180
عباس صلاحی اردکانی؛ بابک حیدری علیزاده

16.

کنترل شیمیایی گل جالیز مصری، Phelipanche aegyptiaca، با علف‌کش سولفوسولفورون (WG 75%) در مزارع گوجه فرنگی استان هرمزگان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 140-153
سید سعید مدرس نجف آبادی؛ مهدی مین باشی

17.

معرفی بیماری سفیدک سطحی گوجه فرنگی در گلخانه های جنوب استان کرمان

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 7-14
علی عباسی؛ فاطمه فاریابی؛ بهروز خلیل طهماسبی؛ سید محمد علوی سینی؛ زهرا رودباری

18.

مقایسه شاخص‌های تغذیه‌ای Chrysodeixis chalcites (Lep.: Noctuidae) روی چهار رقم گوجه-فرنگی (مقاله‌ی کوتاه علمی)

دوره 84، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 355-358
مالک عزیزی؛ مریم خسروی؛ بهرام ناصری

19.

مقاومت برخی رقم‌های گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) به نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) با استفاده از نشانگر ریزماهواره (SSR)

دوره 30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 367-382
کیومرث میره‌کی؛ محمد عبدالهی؛ مسعود دهداری

20.

مکان یابی QTL مقاومت به سفیدک پودری(Oidium neolycopersici L. Kiss ) درگوجه فرنگی

دوره 25، شماره 4، آذر 1388، صفحه 635-649
شیوا عزیزی‌نیا؛ حسن زینالی؛ عباسعلی زالی؛ سیروس عبدمیشانیcounter
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب