1.

تبیین روابط ساختاری بین مؤلفه‌های مهارت‌های نرم بایسته در دانشجویان کشاورزی: کاربردی از تحلیل دیمتل فازی

دوره 14، شماره 60، خرداد 1401، صفحه 33-47
عبدالرحیم غیاثی؛ امیر علم بیگی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سید احمدرضا پیش بین

2.

توسعه نشانگرها و معیارهای سنجش مأموریت سوم دانشگاه در رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی

دوره 13، شماره 59، اسفند 1400، صفحه 79-104
هدی ایزدی؛ سید محمود حسینی؛ علی اسدی؛ امیر علم بیگی

3.

رابطة سرمایة اجتماعی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 38، آذر 1395، صفحه 78-89
حجت شکیبا؛ سید یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی

4.

عنصرهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 76-91
جواد قاسمی؛ سید محمود حسینی؛ یوسف حجازی؛ حمید موحد محمدی

5.

مدل ساختاری ترویج و آموزش مدیریت ضایعات در توسعه کشاورزی استان مازندران

دوره 13، شماره 56، خرداد 1400، صفحه 9-32
ویدا میرزاپور؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمود حسینی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.