1.

ارزیابی اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های ‌ارقام‌تتراپلوئید و توده‌های‌بومی پنبه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 27-46
محمد برزعلی؛ عمران عالیشاه؛ محمود مالی

2.

ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری(DUS) ارقام رایج و جدید پنبه(Gossypium hirsutum L.and G. barbadense) با استفاده از خصوصیات ریخت شناختی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-25
آیدین حمیدی؛ کمال قاسمی بزدی؛ عبادا... بانیانی؛ محمدحسن حکمت؛ عمران عالیشاه؛ مرتضی عرب سلمانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ علی اصغر میری؛ فردین خزائی

3.

ارزش زراعی ژنوتیپ‌های جدیدپنبه از جنبه‌های عملکرد، صفات مورفولوژیک و کیفیت الیاف

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-32
عمران عالیشاه؛ حجت اله محمودجانلو

4.

بررسی تاثیر مواد شیمیایی و غیرشیمیایی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 17-26
محمدحسین حدادی؛ روح اله فائز؛ مسعود محسنی؛ عمران عالیشاه

5.

تنوع ژنوتیپی و اجزای همبسته با عملکرد، کیفیت الیاف و هتروزیس در برخی هیبریدهای پنبه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-74
عمران عالیشاه

6.

غربالگری ژنوتیپ‎ های پنبه از نظر کارایی و پاسخ به پتاسیم با استفاده از تجزیه خوشه‎ ای

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-114
عبدالرضا قرنجیکی؛ اسماعیل دردی پور؛ عمران عالیشاه؛ فرشید قادری فر


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.