1.

شناسنامه جلد 4-36


2.

اثر کاربرد کودهای زیستی و سولفات روی بر بعضی صفات مورفولوژیکی، عملکرد و محتوای اسانس مرزه (Satureja hortensis L.)

صفحه 523-541
یوسف نصیری؛ فریبرز شکاری؛ محمد اسدی

3.

بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی ساقه Ferula ovina Boiss.

صفحه 542-551
صبا قاسمی؛ زهره حبیبی؛ فاطمه رضا علیزاده روشن

4.

سنجش اثر عصاره اتانولی دانه Plantago major L. بر روند انعقاد خون در محیط آزمایشگاهی

صفحه 552-559
جواد مزینانی؛ جعفر وطن دوست؛ محمدرضا واعظی کاخکی؛ فرشته قراط

5.

ارزیابی خواص آنتی‌‌استیل کولین استرازی، آنتی‌‌تیروزینازی، آنتی‌‌اکسیدانی و محتوای فنل کل 9 گونه از تیره چتریان (Apiaceae)

صفحه 560-571
الیاس آریاکیا

6.

اثر تیمار کلشی‌سین و القای پلی‌پلوئیدی، بر اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی Lavandula stricta Delile

صفحه 572-589
حبیبه نوری داشلی‌برون؛ سارا خراسانی نژاد؛ سیدجواد موسوی زاده؛ محمدحسین میرجلیلی

7.

بررسی برخی خصوصیات اکومورفولوژیکی، فنولوژیکی و فیتوشیمیایی Malva sylvestris L. در دو رویشگاه بومی منطقه فردوس و طبس

صفحه 590-608
تکتم فتحی؛ محمد جواد ثقه الاسلامی؛ رضا یاری؛ فاطمه نخعی

8.

بررسی میزان و ترکیب‌های موسیلاژ Lallemantia iberica Benth. با کاربرد تلفیقی قارچ میکوریزی و کود شیمیایی در شرایط دیم

صفحه 609-626
uعبدالله جوانمرد؛ سروه سعادی مقدم؛ مصطفی امانی ماچیانی؛ مجتبی نورآئین؛ محمد رضا مرشدلو

9.

مطالعه تنوع شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف Salvia sharifii Rech.F. & Esfand.

صفحه 627-641
زهرا حیدری؛ علیرضا یاوری؛ لیلا جعفری؛ حسن مومیوند

10.

بررسی تنوع ترکیب‌های شیمیایی اسانس چهارگونه مریم‌گلی (Salvia) رویش یافته در منطقه کاشان

صفحه 642-654
مریم ایروانی؛ رویا مهین پور؛ زهره زهرائی؛ زینب طلوعی

11.

مقایسه‌ خصوصیات رشدی، میزان اسانس، فنل کل و قابلیت آنتی‌اکسیدانی جمعیت‌های مختلف سه گونه گل‌راعی (Hypericum scabrum L.، H. asperulum. Jaub. & Spach و H. ermiculare) جمع‌آوری شده از استان کردستان

صفحه 655-669
جلال خورشیدی؛ محمد رضا مرشدلو؛ شادی مرادی

12.

تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آلکالوئیدهای پروانش (Catharanthus roseus L. (G. Don)) در پاسخ به تنظیم‌کننده‌های رشد تحت تنش خشکی

صفحه 670-690
مرضیه عباباف؛ حشمت امیدی؛ عبدالمهدی بخشنده

13.

بررسی خاصیت ضد‌باکتریایی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره برگ زوفا (Hyssopus officinalis L.) تحت ‌تأثیر تنش شوری

صفحه 691-708
ایمان رسایی؛ مریم قنادنیا؛ سعید باغشاهی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.