دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1398 (بهار و تابستان 1398)  XML

1

اثر پرایمینگ بر بنیه بذر و گیاهچه دو رقم برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 1-17
حسن اخگری؛ بهزاد کاویانی

2

نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و جیبرلیک اسید روی ویژگی‌های جوانه‌زنی گیاه بومی لاله واژگون گرگانی

صفحه 19-30
سجاد علی پور؛ علی تهرانی فر؛ محمود شور؛ لیلا سمیعی؛ همایون فرهمند

3

بررسی اثر دگرآسیبی گردوی ایرانی (Juglans regia) بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذور زراعی جو (Hordeum vuIgare)، ذرت (Zea mays) و منداب (Eruca sativa)

صفحه 31-42
حمید رضا جوانمرد؛ حسین مختاری کرچگانی

4

روند جوانه زنی و پیش بینی ضرایب قابلیت حیات بذر انیسون (رازیانه رومی یا بادیان رومی) (Pimpinella anisum L.) ، توده محلی استان مرکزی شهرستان خمین تحت شرایط مختلف انبارکردن

صفحه 43-52
وحید امیری منفرد؛ رضا توکل افشاری؛ آرش مامدی

5

بررسی نوع پوشش و شرایط مناسب محیط نگهداری بذر گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

صفحه 53-65
سیاوش محمدی؛ عباس ده شیری؛ محمد حسن عصاره؛ فضل الله صفی خانی

6

بهبود کارآیی بذرهای زوال یافته کدوی پوست کاغذی با استفاده از پیش‌تیمار نیترو پروساید سدیم تحت تنش خشکی

صفحه 67-81
حسین رضا روحی؛ علی مرادی؛ مریم ثمن؛ یاسین محمدی؛ علی رضا شاهبداغلو

7

القاء جوانه‌زنی بذر و واکنش رشدی گیاهچه گل پامچال(Primula vulgaris) به تیمارهای مختلف خراش دهی مکانیکی و پیش تیمار شیمیایی

صفحه 83-95
نورعلی ساجدی؛ بیژن قاضی نظامی

8

تأثیر تغذیه گیاه مادری بر جذب برخی عناصر غذایی، فعالیت آنزیمی و شاخص‌های جوانه‌زنی بذر انیسون (Pimpinella anisun L.)

صفحه 97-115
عاطفه حسینی؛ امین صالحی؛ علی مرادی؛ یعقوب بهزادی

9

تاثیر قارچ تریکودرما بر سلامت غده‌های بذری تولیدی ارقام سیب‏زمینی تحت بیماری رایزوکتونیای سیب‏زمینی در شرایط گلخانه

صفحه 117-132
محمد انتصاری؛ بهنام کامکار؛ فرشید قادری فر؛ مسعود احمدزاده

10

بررسی روند جوانه‌زنی بذر مرزه (Satureja hortensis L.)و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری

صفحه 133-143
سعید امینی؛ محمد حسن عصاره؛ عباس ده شیری؛ شهلا هاشمی

11

تغییرات کیفیت بذر ذرت (هیبرید KSC 704) در تیمار‌های مختلف کود، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری

صفحه 145-160
مهدی احمدیوسفی؛ بهنام کامکار؛ جاوید قرخلو

12

پیش بینی دماهای کاردینال جوانه‌زنی هویج (Daucus carota L.) و سه گونه علف هرز غالب آن با استفاده از مدل های رگرسیون غیر خطی

صفحه 0-0
مرجان دیانت

13

بررسی اثر جیبرلین، اسید اسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر کیفیت بذر، رنگیزه های فتوستزی و مالون‌دی‌آلدهید گیاهچه حاصل از بذر پیر شده آفتابگردان

صفحه 0-0
آمنه اکبرزاده شرفی؛ حمیدرضا عیسوند

14

بررسی آزمون جوانه‏زنی استاندارد برای پیش‏بینی وضعیت سبز‏شدن گیاهچه‏های عدس (Lens culinaris L.) در مزرعه دیم

صفحه 0-0
ثمین لطفی؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محمداقبال قبادی

15

تأثیر تلقیح بذر با قارچ میکوریزا آربوسکولار بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی و جوانه‌زنی بذر ذرت هیبرید سینگل‌کراس 704 تحت تنش خشکی

صفحه 0-0
احمد افکاری

16

پاسخ جوانه‎زنی و هدایت الکتریکی بذرهای حاصل از گیاه مادری سرخارگل (Echinacea purpurea) تحت تأثیر ترکیب‌های زیستی و تنش خشکی

صفحه 0-0
محمود عطارزاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی؛ مجید رجایی

17

شناساییQTL های مرتبط با جوانه‌زنی جو در شرایط نرمال و تنش خشکی

صفحه 0-0
زینب تقی زاده؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ حسینعلی فلاحی؛ مهناز کاتوزی

18

اثر پیش تیمار سرما دهی بر خصوصیات جوانه زنی بذر و تحمل تنش خشکی در گیاه دارویی وشاء (Dorema ammoniacum)

صفحه 0-0
حمید رضا ناصری؛ سید علیرضا حسینی؛ ناطق لشکری صنمی

19

تأثیر تیمارهای شکست خواب بذر بر جوانه زنی کرفس کوهی توده کوهرنگ (Kelussia odoratissma Mozaff)

صفحه 0-0
جواد طباطبائیان؛ اعظم کدخدایی

20

تعیین دماهای بنیادین و مطالعه اثر پرایمینگ بر جوانه زنی بذر پیاز خوراکی رقم زرگان(Allium Cepa cv, Zargan) در واکنش به دما

صفحه 0-0
محمدعلی عسکری سرچشمه؛ زهرا بیگم مرادی شکوریان؛ مجتبی دلشاد؛ رضا توکل افشاری


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.