1.

شناسنامه جلد 2-35


2.

بررسی اثر القای پلی‌پلوئیدی بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.)

صفحه 170-181
سید هادی مدنی؛ بهمن حسینی؛ قاسم کریم زاده؛ امیر رحیمی

3.

بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ‌های عناب (Zizyphus jujuba Mill.)

صفحه 182-185
سکینه کهنسال واجارگاه؛ رضا برادران؛ سید غلامرضا موسوی؛ محید تولیت ابوالحسنی؛ داراب یزدانی

4.

بررسی تأثیر عوامل اکولوژیک بر ترکیب‌های اسانس ژنوتیپ‏های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) با استفاده از تکنیک رج‌بندی

صفحه 196-208
بابک بحرینی نژاد؛ مهدی میرزا

5.

بهبود عملکرد بذر ژنوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از شاخص‌های مختلف گزینش در شرایط تنش خشکی

صفحه 209-221
فاطمه قاسمی؛ قاسم محمدی نژاد؛ امین باقی زاده؛ حمیدرضا کاووسی

6.

ارزیابی روابط علت و معلولی بین عملکرد دانه و اجزا آن در زنیان (Trachyspermum copticum L.) در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی

صفحه 222-239
آزاده کریمی افشار؛ غفار کیانی؛ حمید نجفی؛ امین باقی زاده

7.

ارتباط خصوصیات رویشگاهی با مقدار تولید ثعلب (Orchis palustris Jacq.) در چمنزارهای ترگور ارومیه

صفحه 240-251
جواد معتمدی؛ اسکندر صوفی خواجوی؛ احمد علیجانپور؛ اسماعیل شیدای کرکج

8.

تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare L. ssp. gracile)

صفحه 252-265
آزاد مینائی؛ عباس حسنی؛ حسین ناظمیه؛ سینا بشارت

9.

استخراج و جداسازی رنگ‌ روناس (Rubia tinctorum L.) با سه حلال در فصول مختلف و کاربرد آن برای مطالعات یاخته‌شناسی

صفحه 266-275
عذرا عطائی عظیمی؛ بابک دلنواز هاشملویان

10.

بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر روی تاکی‌زوئیت‌های توکسوپلاسما گوندی در شرایط برون‌تنی

صفحه 276-290
هدی میرزاییان؛ فاطمه غفاری فر؛ جاوید صدرایی؛ امیر عبدلی

11.

اثر کیتوزان، اسانس زیره (Cuminum cyminum L.) و دارچین (Cinnamomum verum L.) بر برخی صفات انبارمانی و بازدارندگی از رشد قارچ عامل بیماری پوسیدگی خاکستری در گل شاخه بریده رز رقم دلسویتا

صفحه 291-308
نگین فرومند؛ سپیده کلاته جاری؛ وحید زرین نیا

12.

اثر محلول‌پاشی سولفات روی بر عملکرد ماده خشک و اسانس گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش خشکی

صفحه 309-322
مهدی پناهیان گیوی

13.

بررسی اثر کنترل چند اسانس گیاهی بر بیماری بلایت باکتریایی گندم در شرایط گلخانه

صفحه 323-334
بهرخ شعبانی؛ رسول رضائی؛ حبیب الله چاره‌گانی؛ امین صالحی

14.

تأثیر ورمی‌کمپوست و زئولیت بر عملکرد گل و برخی از صفات گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

صفحه 335-350
محبوبه عبداللهی نوروزی؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطااله سیادت؛ آیدین خدائی جوقان


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.