1.

اثرات سطوح مختلف تلفیق آب‌های شور و غیرشور بر رشد رویشی پاجوش‌های خرما

دوره 33، شماره 4، دی 1398، صفحه 661-672
مجید علی حوری

2.

اثر پیش تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و صفات رویشی گیاهچه کَوَر درختچه‌ای (Capparis mucronifolia Boiss) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 17-31
محمود آباده؛ ملیحه صادقی بهمنی؛ حامد حسن زاده خانکهدانی؛ مریم یکتن خدایی

3.

اثر تراکم کاشت بر صفات کمی و کیفیت نارنگی انشو (Citrus inshiu) روی پایه فلائینگ دراگون

دوره 28، شماره 1، تیر 1391، صفحه 81-93
ابراهیم عابدی‌قشلاقی؛ رضا فیفائی

4.

اثر تغییرات صفات رویشی کبوده (Populus alba L.) بر تولید چوب در حاشیه رودخانه زاینده‌رود اصفهان

دوره 24، شماره 3، مهر 1395، صفحه 528-520
سیدماجد حسامی؛ فرهاد اسدی

5.

ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس برخی از جمعیت‌های سه گونه از پونه‌سا (Nepeta spp.)

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 206-217
معصومه بهرامی؛ محمدعلی علی‌زاده؛ محسن نصیری

6.

ارزیابی رشد نهال‌های نسل اول (F1) دورگ‌های بید در خزانه آزمایشی کرج

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 149-140
محسن کلاگری؛ رفعت اله قاسمی؛ رضا باقری

7.

ارزیابی عملکرد و صفات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت‌ و اندازه بنه در دشت ورامین

دوره 32، شماره 5، دی 1395، صفحه 857-867
فاطمه قبادی؛ مجید قربانی جاوید؛ علی سروش‌زاده

8.

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه، اجزا عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ژنوتیپ های کلزا در منطقه مغان

دوره 25، شماره 3، شهریور 1388، صفحه 301-314
نسرین رزمی

9.

بررسی ارتباط مقاومت به بیماری آتشک (Fire Blight) با صفات مختلف رویشی و زایشی در ارقام سیب (.Malus domestica Borkh)

دوره 21، شماره 4، آذر 1384، صفحه 501-513
حمید عبداللهی؛ اسلام مجیدی هروان

10.

بررسی استفاده از بیوماس صنوبر به‌منظور تولید علوفه

دوره 11، شماره 2، تیر 1382، صفحه 265-284
محسن کلاگری؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ فرهاد اسدی؛ رفعت قاسمی

11.

پاسخ رشد رویشی دانهال‌های جوان پنج رقم بادام به تنش کم‌آبی

دوره 25، شماره 4، آذر 1388، صفحه 551-567
سیداصغر موسوی؛ مریم تاتاری؛ عبدالمحمد محنت‌کش1؛ بیژن حقیقتی

12.

تاثیر شوری آب آبیاری بر رشد رویشی و غلظت عناصر غذایی در نهال‌های سه گونه کُنار

دوره 31، شماره 2، تیر 1396، صفحه 207-218
مجید علی حوری؛ عزیز تراهی؛ حجت دیالمی

13.

ویژگی‌های اکولوژیکی گونه صنوبر پده در رویشگاه‌های طبیعی کشور و امکان استفاده از آن در زراعت چوب

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 22-30
محسن کلاگریContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.