آمار

تعداد نشریات284
تعداد نشریات سازمان83
تعداد شماره‌ها2,533
تعداد مقالات29,161
تعداد مشاهده مقاله17,912,019
تعداد دریافت فایل اصل مقاله13,538,137

1.

اثرات فیزیولوژیکی تنش شوری )کلرید سدیم( بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ای ژنوتیپ های گندم نان

دوره 27، شماره 105، دی 1393، صفحه 119-126
مسعود بخشایشی قشلاق؛ حمدالله کاظمی اربط؛ داود صادق زاده اهری؛ هاجر بخشایشی قشلاق

2.

اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط بر روی عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم زمستانه کشت شده در شرایط دیم

دوره 34، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 55-70
صابر گلکاری

3.

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی مرتبط با آن و تعیین پنجره تاریخ کاشت بهینه برای ارقام جدید گندم نان در مناطق گرم و خشک استان فارس

دوره 37، شماره 3، مهر 1400، صفحه 335-357
سیروس طهماسبی؛ شکوفه ساریخانی خرمی؛ حسن زالی

4.

اثر سیلیکون بر فعالیت آنزیم‌های ضداکسنده و محتوای تنظیم‌کننده‌های اسمزی در دو ژنوتیپ گندم نان در شرایط تنش خشکی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 207-225
سارا طالع‌احمد؛ رحیم حداد

5.

اثر کشت تاخیری بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ژنوتیپ‌های گندم

دوره 29، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 47-66
محمد بهاری؛ طهماسب حسین‌پور؛ مسعود رفیعی

6.

اثر میزان بذر بر عملکرد دانه برخی ارقام گندم در شرایط دیم

دوره 9، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 89-99
مسعود رفیعی؛ کیانوش حمیدیان؛ خسرو بور؛ علی میناپور

7.

ارتباط زیر واحدهای گلوتنین سنگین و صفات مرتبط با کیفیت دانه در ارقام گندم نان

دوره 29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 823-838
الهام مهرآذر؛ محسن محمدی؛ گودرز نجفیان؛ علی ایزدی دربندی

8.

ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیک در لاین‌های گندم نان متحمل به خشکی در شرایط دیم

دوره 29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 637-657
سیدمحمد علوی سینی؛ جلال صبا؛ جابر نصیری؛ کاظم سلیمانی

9.

ارزیابی تحمل تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان (.Triticum aestivum L) زمستانه دیم

دوره 37، شماره 4، دی 1400، صفحه 425-451
مظفر روستائی؛ جعفر جعفرزاده؛ رسول اسلامی

10.

ارزیابی تحمل خشکی در ژنوتیپ‌های پیشرفتۀ گندم نان در شرایط مزرعه و آزمایشگاه

دوره 26، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 233-252
مهدی گراوندی؛ عزت‌الله فرشادفر؛ دانیال کهریزی

11.

ارزیابی خصوصیات زراعی ژنوتیپ‌های گندم مصنوعی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 25-44
مصطفی آقائی سربرزه؛ اشکبوس امینی

12.

ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم از نظر تبعیض ایزوتوپی کربن‌13 و صفات موثر بر عملکرد در شرایط دیم

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-18
صابر گلکاری؛ میر احمد موسوی شلمانی؛ ولی فیضی اصل

13.

ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان زمستانه و بینابین در شرایط آبیاری نرمال و تنش قطع آبیاری پس از مرحله گلدهی

دوره 26، شماره 3، شهریور 1389، صفحه 313-329
مرتضی عسکر؛ امیر یزدان‌سپاس؛ اشکبوس امینی

14.

ارزیابی شاخص های مرتبط با کیفیت دانه در ژنوتیپ‌‌های پیشرفته گندم نان در شرایط دیم

دوره 25، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 315-328
رضا حق پرست؛ رحمان رجبی؛ گودرز نجفیان؛ کاووس رشمه کریم؛ مصطفی آقایی سربرزه

15.

ارزیابی عملکرد دانه، بهره وری آب و تحمل به شوری لاین‌های امیدبخش گندم نان

دوره 35، شماره 2، دی 1401، صفحه 48-24
الیاس آرزمجو؛ اشکبوس امینی

16.

ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم نان در مزارع دیم زارعین

دوره 2، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 36-44
مهناز قائدرحمتی؛ طهماسب حسینپور؛ علی احمدی

17.

آسمان، رقم گندم نان بهاره زودرس، مناسب برای کشت در شرایط خشکی و گرمای شدید آخر فصل در دیم‏زارهای مناطق گرمسیر کشور

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 157-169
محتشم محمدی؛ حسن قوجق؛ مقصود حسن پور حسنی؛ مظفر روستایی؛ رحمت الله کریمی زاده؛ بهرام اندرزیان؛ نرجس کازرانی؛ فرزاد افشاری؛ محسن یاسائی؛ محمود عطا حسینی؛ صمد سرکاری؛ رحیم هوشیار؛ معصومه خیرگو؛ محمود مرادی؛ نصرت الله طباطبایی؛ محمود دالوند؛ رامین روح پرور؛ صفرعلی صفوی؛ شعبان کیا

18.

باران، رقم جدید گندم نان زمستانه برای کاشت در دیمزارهای مناطق سرد و معتدل کشور

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 233-242
مظفر روستایی؛ مقصود حسنپور حسنی؛ حسن اسماعیل‌زاد؛ داود صادق‌زاده؛ بهزاد صادق زاده؛ عارف امیری؛ رسول اسلامی؛ رضا رضایی؛ صابر گلکاری؛ کاظم سلیمانی؛ غلامرضا عابدی اصل؛ ابراهیم روحی؛ هوشنگ پاشاپور؛ رضا حق‌پرست؛ مصطفی آقایی؛ ملک مسعود احمدی؛ امیر دریایی؛ فرزاد افشاری؛ محمد ترابی؛ محمد علی دهقان؛ وفا مردوخی؛ رحیم هوشیار؛ سید طه دادرضایی؛ سید محمود عطاحسینی

19.

برات، رقم جدید گندم نان مناسب کشت در مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران

دوره 7، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 139-147
محسن اسماعیل زاده مقدم؛ منوچهر خدارحمی؛ خلیل محمودی؛ حسین اکبری مقدم؛ منوچهر سیاح فر؛ سیروس طهماسبی؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ احمد نادری؛ نازنین امیربختیار؛ مجید فرهادی صدر؛ فرزاد افشاری؛ محمد دالوند؛ عبدالکریم ذاکری؛ نصرت الله طباطبایی؛ محسن یاسایی؛ رامین روح پرور؛ شعبان کیا

20.

برآورد عمل ژن و پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم هگزاپلوئید (Triticum aestivum L.)

دوره 29، شماره 3، آبان 1392، صفحه 443-465
فرهاد صادقی؛ حمید دهقانی؛ گودرز نجفیان؛ مصطفی آقائی سربرزه

21.

بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم بهاره در نیشابور

دوره 30، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-18
زینب بایگی؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ احمد جعفرنژاد

22.

بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (aestivum Triticum (تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی فاز دوم جوانهزنی

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 223-232
علی شایانفر؛ رضا توکل افشاری؛ هوشنگ علیزاده؛ عبدالرحمن رسول نیا

23.

بررسی امکان گروه‌بندی ایستگاه‌های تحقیقاتی گندم براساس تعداد روز تا ظهور سنبله ژنوتیپ‌های گندم نان

دوره 27، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 379-398
توحید نجفی‌میرک؛ محمدرضا جلال‌کمالی؛ حمیدرضا شریفی؛ محسن اسماعیل‌زاده مقدم؛ منیره رحیمی؛ محمد رضایی؛ مهرداد چایچی؛ تقی بابائی؛ امیرقلی سنجری؛ محمود ناظری

24.

بررسی تحمل به سرما در برخی از ژنوتیپ‌های زمستانه و بینابین گندم نان در شرایط مزرعه در مراغه

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 61-76
آی‌تک صادقی؛ حمداله کاظمی اربط؛ مظفر روستایی؛ فرهاد فرح‌وش

25.

بررسی توده‌های بومی گندم نان در جذب و بهره وری نیتروژن

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 35-53
غلامرضا خلیل زاده؛ ابراهیم عزیزاف؛ جواد مظفری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


counter
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب