1.

ارائه یک مدل فازی برای مدل سازی نفوذ آب در خاک

دوره 33، شماره 3، آذر 1398، صفحه 375-386
مرضیه خرمی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری

2.

ارزیابی روش‌های مختلف تشعشعی و رطوبتی جهت برآورد تبخیر ـ تعرق مرجع و اثرات خشکی هوا بر آن در استان گلستان

دوره 19، شماره 2، اسفند 1384، صفحه 275-285
حسین شریفان؛ بیژن قهرمان؛ امین علیزاده؛ سید‌مجید میر لطیفی

3.

استفاده از مدل فازی مقیاس‌شده برای شبیه‌سازی نفوذ آب به خاک

دوره 34، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 235-245
مرضیه خرمی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری

4.

اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج چهار مدل تخمینی

دوره 20، شماره 2، اسفند 1385، صفحه 283-294
نیما ترابی فارسانی؛ بیژن قهرمان؛ حیدر علی کشکولی؛ سید محمود حسینی

5.

برآورد ضریب شکل تابع هدایت هیدرولیکی مدل ون‌گنوختن ـ معلم با استفاده از ویژگی‌های زودیافت خاک

دوره 35، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 381-396
مجتبی شیاسی ارانی؛ بیژن قهرمان؛ حجت امامی؛ کامران داوری

6.

تأثیر غلظت پس‌زمینه نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیم بر انتقال آن‌ها در خاک‌های غیراشباع

دوره 33، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 269-284
سمیرا امیدی؛ بیژن قهرمان؛ امیر فتوت؛ کامران داوری

7.

رابطه تجربی بین شاخه خشک و تر منحنی رطوبتی خاک با استفاده از مدل ون‌گنوختن

دوره 27، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 521-529
مرضیه سادات مهدیان؛ بیژن قهرمان

8.

کاربرد هندسه فرکتال و مدل لوله‌های موئین در برآورد تابع هدایت هیدرولیکی خاک

دوره 32، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 141-152
سمیرا امیدی؛ بیژن قهرمان


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.