1.

اثر آبیاری قطره‌ای (نوارهای تیپ) با آب شور بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک

دوره 33، شماره 4، دی 1398، صفحه 565-581
مرتضی خوش سیمای چنار؛ حمیده نوری

2.

اثر آب شور بر پراکنش املاح در نیمرخ یک خاک رسی زیر کشت گونه های مقاوم به شوری ( مطالعه موردی: کربال فارس)

دوره 10، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 357-379
مجتبی پاک پرور؛ یوسف علی سعادت

3.

اثرات کاربرد لجن فاضلاب و عملیات آبشویی بر خصوصیات خاک و کیفیت و عملکرد گیاه جو

دوره 8، شماره 3، آذر 1386، صفحه 65-80
ندا قمری؛ شهناز دانش

4.

اثر پیش تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و صفات رویشی گیاهچه کَوَر درختچه‌ای (Capparis mucronifolia Boiss) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 17-31
محمود آباده؛ ملیحه صادقی بهمنی؛ حامد حسن زاده خانکهدانی؛ مریم یکتن خدایی

5.

اثر کیفیت و مدیریت آب بر ویژگی‌های شیمیایی خاک

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 239-252
محمد فیضی

6.

اثر مواد استخراجی بر تثبیت و آبشویی ماده حفاظتی سلکور (ACC) در چوب گونه راش (Fagus orientalis Lipsky)

دوره 28، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 62-71
وحیدرضا صفدری؛ میلاد نصیری؛ حمید جودی؛ سید خلیل حسینی هاشمی

7.

اثرهای استفاده از سیلاب‌های با کیفیت پایین بر آبشویی خاکهای کویری (مطالعه موردی منطقه برآباد - سبزوار)

دوره 17، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 127-148
ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ محمد خسروشاهی

8.

اشباع پذیری چوب راش و کاج با اسید پیرولیز تهیه شده از گونه‌های مختلف چوب

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 88-101
فرهود فیروزبهی؛ داود افهامی سیسی؛ یحیی همزه؛ اصغر طارمیان؛ رضا اولادی

9.

بازتوزیع کاتیون‌های تبادلی در یک خاک شور - سدیمی بر اثر کاربرد مواد بهساز

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 179-193
نجمه یزدان پناه؛ ابراهیم پذیرا؛ علی نشاط؛ مجید محمودآبادی؛ هرمزد نقوی

10.

بررسی تأثیر کاربرد کمپوست حاصل از تولید قارچ بر برخی ازخصوصیات شیمیایی خاک لوم شنی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 49-60
فهیمه وهابی؛ حسین میر سید حسینی؛ مهدی شرفا

11.

تأثیر آبشویی تاج و لاشریزه گونه راش در توده آمیخته بر دینامیک کاتیون‌های بازی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 93-83
مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ فرهاد خرمالی

12.

تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد جو، رطوبت و شوری خاک در طول فصل رشد، و بهره‌وری آب

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 155-166
هادی پیرسته انوشه؛ یحیی امام؛ سیدعبدالرضا کاظمینی؛ فرهاد دهقانی

13.

تأثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری

دوره 33، شماره 5، دی 1396، صفحه 837-852
فاطمه عباس پور؛ حمیدرضا اصغری؛ پرویز رضوانی‌مقدم؛ حمید عباس دخت؛ جواد شباهنگ؛ عادل بیگ بابایی

14.

تأثیر لجن فاضلاب بر پروفیل شوری خاک

دوره 22، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 165-179
مژگان یگانه؛ مجید افیونی؛ یحیی رضایی نژاد

15.

روشهای شکست خواب بذر در گیاه کور (Capparis spinosa L.)

دوره 18، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 569-577
مریم مکی‌زاده تفتی؛ روزبه فرهودی؛ محمد راستی فر؛ کمال سادات اسیلان

16.

مدیریت آبیاری در شرایط شور با استفاده از تعیینگر جبهه رطوبتی

دوره 24، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 265-272
یوسف هاشمی نژاد

17.

مطالعات تغییرات غلظت نمک در نیمرخ خاک تحت کشت گیاه تاغ در آزمایشات لایسیمتری

دوره 14، شماره 4، دی 1386، صفحه 447-454
محمدعلی مشکوه؛ محمدهادی راد؛ سیدرضا حسینیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.