1.

ارزیابی جوانه‌زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-136
شیوا باروتی؛ رضا توکل افشاری؛ ناصر مجنون حسینی؛ عباس هاشمی

2.

تخمین دماهای کاردینال برای سرعت جوانه زنی بذر گونه های جنس Salvia spp. مریمگلی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 233-239
سارا طهماسبی گوجگی؛ حسنعلی نقدی بادی؛ علی مهرآفرین؛ وحید عبدوسی؛ محمدرضا لبافی

3.

تعیین دماهای کاردینال و مطالعه اثر دما بر کارایی پرایمینگ بذر پیاز خوراکی رقم زرگان (Allium Cepa cv, Zargan)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 265-277
محمدعلی عسکری سرچشمه؛ زهرا بیگم مرادی شکوریان؛ مجتبی دلشاد؛ رضا توکل افشاری

4.

کاربرد مدل های رگرسیونی در تخمین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر اکوتیپ های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-88
محترم حبیب زاده زرندی؛ ایرج اله دادی؛ حمیده خلج؛ محمد رضا لبافی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.