1.

مدل سازی پتانسیل تولید اراضی برای گندم زمستانه آبی در منطقه عقیلی استان خوزستان

صفحه 427-439
سید علیرضا سید جلالی؛ فریدون سرمدیان؛ مهدی شرفا

2.

اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر جذب آهن، روی و منگنز توسط برنج در شرایط غرقاب دایم و متناوب

صفحه 441-461
ندا یزدانی مطلق؛ عادل ریحانی تبار؛ نصرت اله نجفی

3.

ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل‌های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهد

صفحه 463-473
مرجان قائمی؛ علیرضا استارایی؛ حسین ثنائی نژاد؛ مهدی نصیری‌محلاتی؛ حجت امامی

4.

ارزیابی شاخص‌های فیزیولوژیکی تحمل به شوری در برخی گیاهان علوفه‌ای مناطق شور

صفحه 475-484
جعفر احمدی؛ جلال محمدی؛ نیراعظم خوش‌خلق‌سیما

5.

تغییرات غلظت عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام‌های مختلف گیاه ذرت طی مراحل مختلف رشد

صفحه 485-498
فاطمه اسدی؛ زهرا خادمی

6.

تأثیر تلقیح ریزجانداران‌حل‌کننده‌فسفات در افزایش کارایی و درصد بازیافت کودهای فسفاتی در کلزا

صفحه 499-507
فرهاد آذرمی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی

7.

اثر روش‌های مختلف خاک‎ورزی بر جرم مخصوص ظاهری خاک، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

صفحه 509-519
مهدی حسینی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ حسینعلی شمس‌آبادی

8.

رابطه تجربی بین شاخه خشک و تر منحنی رطوبتی خاک با استفاده از مدل ون‌گنوختن

صفحه 521-529
مرضیه سادات مهدیان؛ بیژن قهرمان

9.

برآورد منحنی نگهداری آب خاک به روش رگرسیون و به کمک مدل گرانولت و گرنت

صفحه 531-544
حسین بیات؛ گلناز ابراهیم زاده؛ ناصر دوات گر؛ علی اکبر صفر سنجانی؛ حمید زارع ابیانه

10.

بررسی آزمایشگاهی فرسایش پاشمانی بر روی نمونه‌های خاک جمع‌آوری شده از کاربری‌های مختلف از زیر‌حوضه‌ی آبخیز لردگان

صفحه 545-554
طیبه ساعدی؛ مهدی شرفا؛ بیژن خلیل مقدم؛ منوچهر گرجی

11.

آزادسازی پتاسیم و آهن از کانی بیوتیت و فسفر از تری کلسیم فسفات توسط هفت سویه از باکتری‌ها در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 555-564
جواد کشاورز زرجانی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان؛ سید مصطفی عمادی

12.

تأثیر پخش سیلاب بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک در منطقه دلیجان

صفحه 565-572
محمدرضا جوادی؛ مهدی باقری؛ مهدی وفاخواه؛ شعبانعلی غلامی

13.

تعیین منحنی رطوبتی و پارامترهای معادله ون-گنوختن در خاک‌های آبدوست و آب‌گریز شده در اثر حرارت

صفحه 573-582
نگار نورمحناد؛ سید حسن طباطبائی؛ محمد‌رضا نوری امامزاده‌ای؛ شجاع قربانی دشتکی؛ عبدالرحیم هوشمند

14.

برآورد نسبت پخشیدگی اکسیژن و گذرپذیری هوا از روی مقدار رطوبت خاک

صفحه 583-591
پناه محمدی؛ محمدرضا نیشابوری؛ عباس احمدی؛ ناصر بالنده

15.

کاربرد مدل طبقه‌بندی رقومی به منظور پهنه‌بندی پتانسیل خطر فرسایش بادی، مطالعه موردی: منطقه خضرآباد یزد

صفحه 593-603
محمد حسن صادقی روش

16.

مقیاس سازی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی‌های نفوذ آب به خاک در مقیاس حوضه آبریز مرغملک شهرکرد

صفحه 605-618
محمد نادریان فر؛ بیژن قهرمان؛ سید عبدالکریم سجادی؛ جهانگرد محمدی

17.

اثر باکتری‌های حل‌کننده‌فسفات بر عملکرد و برخی ترکیبات شیمیایی ذرت

صفحه 619-628
مرضیه مختاری؛ حسین بشارتی

18.

بررسی تغییرات کربن آلی و برخی عناصر غذایی خاک در تناوب‌های زراعی مبتنی بر گندم

صفحه 629-643
احمد زارع فیض آبادی؛ مجتبی نوری حسینی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.