1.

بررسی اثرات کشنده و غیرکشندة سه حشره کش روی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 105-121
غلامرضا گل محمدی؛ حسین رضا رضایی تورشیزی؛ رضا وفایی؛ لیلا فرآورده؛ زهرا رفیعی کهروردی

2.

تلفیق تله‌های فرمونی و نوری برای شکار انبوه کرم خراط (Lepidoptera: Cossidae) Zeuzera pyrina در باغ‌های گردو

صفحه 123-133
زریر سعیدی

3.

بررسی الگوی توزیع فضایی Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) روی چغندر قند و مزیت سمپاشی مکان ویژه در مدیریت آفت

صفحه 135-149
جواد سلمانی مغانلو؛ اروج ولیزادگان؛ بهرام ناصری

4.

مقایسه پراسنجه‌های رشد جمعیت شتة Brachycaudus cardui (Hemiptera: Aphididae) روی گیاه آرتیشو در شرایط مزرعه و آزمایشگاه

صفحه 151-161
علیرضا رجبی مظهر؛ زهرا تازرونی

5.

تأثیر باقیمـاندة چند حشـره‌کـش روی لاروهای Tuta absoluta (Lepidoptear: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 163-174
زهرا نوزاد؛ سولماز خانی؛ نریمان معروف پور؛ شهزاد ایرانی پور

6.

گزارش جدید یک شپــشک گـیاهی آفت از جنس Ceroplastes (Hemiptera, Coccomorpha, Coccoidea) روی Aglaonema commutatum (Araceae) از ایــران

صفحه 175-181
معصومه مقدم؛ محمد رضا نعمتیان

7.

اولین گزارش ازCampoplex difformis (Hymenoptera: Ichneumonidae) برای فون زنبورهای پارازیتوئید ایران

صفحه 183-186
سمیه اله ویسی؛ مهدی حسنی؛ علی عامری

8.

اولین توصیف جنس نر گونه Solter iranensis (Neuroptera: Myrmeleontidae) از ایران

صفحه 187-191
ابوالفضل حاجی اسمعیلیان

9.

اولـین گــزارش تریپـس قـارچ‌خـوار، Phlaeothrips annulipes (Thysanoptera: Phlaeothripidae) از ایــران

صفحه 193-197
مجید میراب بالو؛ کامبیز مینایی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.