1.

صفحات آغازین


2.

بررسی موقعیت بهینۀ دیواره های آب بند در حضور زهکش در پی ناهمگن سد بتنی

صفحه 1-22
نگین اکبری؛ حجت احمدی؛ محمد همتی

3.

بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق بر روی سرریزهای شیب‌دار

صفحه 23-38
مهرداد خیرایی؛ حجت الله یونسی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ بابک شاهی نژاد؛ حسن ترابی

4.

مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر میزان بازشدگی دیوارۀ روزنه دار دوم در حوضچۀ آرامش افقی بر پروفیل جریان و مشخصات پرش هیدرولیکی

صفحه 39-54
رضا خانخانی؛ محمود کاشفی پور؛ بابک شاهی نژاد

5.

افزایش راندمان رسوب‌شویی تحت‌فشار مخزن سد با استفاده از سازۀ اتاقک رسوب

صفحه 57-72
قربان مهتابی؛ سعید مظفری

6.

ارتقای فرایند تعمیر و نگهداری دریچه‌های آبگیر در کانال‌های آبیاری بر اساس پایش و تحلیل وضع موجود (موردکاوی شبکۀ آبیاری شمال بهبهان)

صفحه 73-92
مرتضی دلفان آذری؛ عاطفه پرورش ریزی

7.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویۀ دیوار جانبی و ارتفاع سرریز بر مقدار بار آبی و ضریب دبی در سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه ای

صفحه 93-110
مصطفی اکبری خیرآبادی؛ مهدی کرمی مقدم؛ تورج سبزواری؛ زهرا قدم پور

8.

معرفی و بررسی شاخص مجموع عملکرد تحویل آب در شبکۀ آبیاری و زهکشی درودزن

صفحه 111-128
محمدعلی شاهرخ نیا

9.

مطالعۀ آزمایشگاهی عملکرد شیر خودکار کنترل دبی در خطوط انتقال آب

صفحه 129-140
نرگس مهری؛ محمد بی جن خان


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.