1.

بررسی روند رشد چغندرقند در کرمانشاه

صفحه 1-12
محمد کولیوند

2.

بررسی اثر مدت رقابت علفهای هرز یک ساله روی چغندرقند

صفحه 13-19
کریم فارسی نژاد؛ علینقی فرح بخش

3.

بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند

صفحه 20-29
ولی اله یوسف آبادی؛ داریوش مظاهری؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی؛ جواد گوهری

4.

مقایسه اقتصادی هزینه های تولید در دو روش کشت مستقیم و نشائی در زراعت چغندرقند

صفحه 30-40
جواد گوهری؛ الهوردی روحی؛ علی طلائی؛ رحیم قلی زاده

5.

بررسی اثر غلظت یون کلسیم بر سمیت کلرور سدیم در کشت درون شیشه بافت کوتیلدون چغندرقند

صفحه 41-52
نسرین یاوری؛ پروانه هاشمی

6.

بررسی رابطه سطوح پلوئیدی با محصول ریشه، عیارقند و عملکرد شکر در دو رقم چغندرقند

صفحه 53-59
ذبیح اله رنجی؛ جواد گوهری

7.

بررسی میزان خسارت کک چغندرقند Chaetocnema tibialis Ill. روی برگها و آزمایش چند حشره کش علیه آفت

صفحه 60-67
ولی اله غدیری

8.

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه

صفحه 68-70


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.