1.

Four new Fusarium taxa isolated from gramineous plants in Iran

دوره 11، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 55-67
M. Darvishnia؛ A. Alizadeh؛ R. Zare

2.

Thrips (Thysanoptera) species associated with wheat and barley in Golestan province, Iran

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 1-28
N. Bagherani؛ R. zur Strassen؛ J. Alavi

3.

اثرات تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد وتعیین بهترین شاخص تحمل در لاین های امید بخش جو

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 27-34
محمد حسین صابری؛ حمید رضا نیکخواه؛ حمید تجلی؛ الیاس آرزمجو

4.

اثر پرایمینگ بذر بر روند رشد و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) رقم آبیدر در شرایط دیم

دوره 27، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 111-129
بهمن عبدالرحمنی؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ مصطفی ولی‌زاده؛ ولی فیضی‌اصل؛ علیرضا توکلی

5.

اثر پلی ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای دانه جو مکمل شده با آنزیم بر عملکرد، جمعیت میکروبی و ریخت‌شناسی پرزهای روده کوچک جوجه‌های گوشتی

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 121-132
مجید کلانتر نیستانکی؛ اکبر یعقوبفر؛ فریبرز خواجعلی

6.

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد چند رقم و لاین پیشرفته جو

دوره 19، شماره 3، تابستان 1382، صفحه 401-411
سیدذبیح اله راوری

7.

اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر صفات زراعی، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام جو در منطقه یزد

دوره 29، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 523-538
سیدعلی طباطبایی

8.

ارتباط صفات مرفوفیزیولوژیک با عملکرد دانه ژنوتیپ های جو در دو تاریخ کاشت در گچساران

دوره 17، شماره 1، بهار 1380، صفحه 61-73
محتشم محمدی

9.

ارزیابی تحمل به خشکی در ژرم‌پلاسم جو ((Hordeum vulgare L. بومی اقلیم گرم و خشک ایران

دوره 32، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 181-200
شکیبا شاهمرادی؛ مهدی زهراوی

10.

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی و شاخص‌های تحمل به خشکی

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 43-60
ایمان ویسی‌مال‌امیری؛ رضا حق‌پرست؛ مصطفی آقائی سربرزه؛ عزت‌الله فرشادفر؛ رحمان رجبی

11.

ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های مختلف جو بهاره تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از صفات مرفوفیزیولوژیک و نشانگرهای ISSR

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 129-148
امید سفالیان؛ علی اصغری؛ علی رسول زاده؛ رامین سیفی؛ شهرزاد جماعتی؛ بهنام فیروزی

12.

ارزیابی عملکرد، سرعت و دوره مؤثر پر شدن دانه چهار رقم جو (Hordeum vulgaris L.) در تاریخ‌های مختلف کاشت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 149-163
فریده کامران قوجه بگلو؛ عزیز جوانشیر؛ رئوف سید شریفی؛ فرهاد فرح وش

13.

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط خلر و جو

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 111-118
ستایش خردمند؛ سهراب محمودی؛ احسان احمدی

14.

ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت تدریجی نسبت به بیماری زنگ زرد جو در لاین‌های امیدبخش جو آبی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 355-376
صفرعلی صفوی؛ حبیب اله قزوینی؛ جاوید محمد زاده

15.

ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های پیشرفته جو به بیماری سیاهک سخت Ustilago hordei)) و مقایسه روش‌های مایه‌زنی برای ایجاد آلودگی مصنوعی در مزرعه

دوره 29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 369-384
سیدطه دادرضایی؛ محمد ترابی؛ ایرج لک‌زاده؛ سیدنصراله طباطبایی؛ محمدرضا اصلاحی

16.

ارزیابی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در تعدادی از ژنوتیپ‌های جو اسپانتانئوم ایران

دوره 33، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 441-454
مهدی زهراوی؛ سهیل نوروزی؛ مهران پاتپور؛ محمدرضا بی همتا

17.

اکسین، رقم جدید جو شش ردیفه با سازگاری مناسب در اراضی آبی اقلیم گرم کشور

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 149-159
حبیب اله قزوینی؛ ایرج لک‌زاده؛ شیرعلی کوهکن؛ مهدی جباری؛ علی براتی؛ حسینعلی فلاحی؛ حسن خانزاده قره آغاجلو سفلی؛ کمال شهبازی هومونلو؛ احمد یوسفی؛ رضا اقنوم؛ صفر‌علی صفوی؛ عبدالکریم ذاکری؛ نرجس‌خاتون کازرانی؛ حمید‌رضا نیکخواه؛ سیروس طهماسبی؛ سید‌طه دادرضایی؛ سید‌محمود ناظری؛ محمد شریفی‌الحسینی؛ محمد دالوند؛ مجید رخشنده‌رو

18.

برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده‌های سند ملی آب

دوره 32.4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 543-553
خدیجه براتی؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ الهام درویشی؛ آرش آذری؛ علی یوسفی

19.

بررسی اثر چهار گیاه پوششی بر مدیریت علف‌های‌هرز در باغات آلو (Prunus domestica) در شهرستان ارومیه

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-123
ناصر جعفرزاده؛ محمد بازوبندی

20.

بررسی اقتصادی کشت مخلوط یونجه با غلات یکساله آبی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 183-194
هرمز اسدی؛ ویدا قطبی

21.

بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی جو بر جوانه زنی و تخریب غشا سلولی گیاهچه های یولاف وحشی و چچم

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 17-21
روزبه فرهودی

22.

بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره جو زراعی بر جوانه زنی، رشد رویشی و فعالیت برخی آنزیم های حیاتی گیاهچه سوروف ) )Echinocloa colonu

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 88-93
روزبه فرهودی؛ نسرین دارمی زاده

23.

بررسی تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهترین شاخص تحمل در لاین های امید بخش جو

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 124-132
محمد حسین صابری؛ حمیدرضا نیکخواه؛ حمید تجی؛ الیاس آرزمجو

24.

بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران (Hordeum sp) براساس خصوصیات مورفولوژی

دوره 21، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 56-67
امین ابراهیمی؛ محمد‌رضا نقوی؛ منیژه سبکدست؛ امیر مرادی سراب شلی؛ کمال قدردان

25.

بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های جو: II. نشانگرهای ریزماهواره و صفات مورفولوژیک

دوره 26، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 150-172
شهاب حاج منصور؛ محمدرضا بی‌همتا؛ علیرضا نبی‌پور؛ عبدالله محمدی؛ سیدمصطفی پیرسیدی؛ حمیدرضا نیکخواه

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.