1.

بررسی امکان تکثیر مصنوعی مولدین پرورشی ماهی کفال خاکستری ( Mugil cephalus )

دوره 14، شماره 4، پاییز 1384، صفحه 181-196
سید امین میرهاشمی رستمی؛ کوروش امینی؛ مریم جرجانی؛ حالت قلی قزل؛ عبدالقیوم شافعی

2.

تاثیر تراکم و وزن رهاسازی بر روی میزان رشد و تولید ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus L. )

دوره 24، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 23-33
سید امین میرهاشمی رستمی؛ کورش امینی؛ مریم جرجانی

3.

علل تلفات نوزاد و بچه ماهی های کفال خاکستری (L. Mugil cephalus) تکثیر شده در ایران

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 153-160
سید امین میر هاشمی رستمی؛ کورش امینی؛ مریم جرجانی؛ حسین پیری؛ احمد حامی طبری؛ یوسف ایری؛ عبدالقیوم شافع؛ محمود سقلی؛ طاهر پورصوفی

4.

عملکرد رشد، ترکیبات شیمیایی بدن و آنزیم‌های گوارشی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae)

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1-11
پریا اکبری

5.

فراوانی کفال خاکستری Mugil cephalus)) در ترکیب صید مشتا در آبهای استان هرمزگان

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381، صفحه 1-8
حسن اکبری

6.

مطالعه میزان تجمع زیستی و اثرات تحت کشنده کلرید روی (ZnCl2) بر ساختارکبد ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 127-137
پروین صادقی؛ گیلان عطاران فریمان؛ نغیمه کسلخه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.