آمار

تعداد نشریات279
تعداد نشریات سازمان78
تعداد شماره‌ها2,216
تعداد مقالات25,626
تعداد مشاهده مقاله13,907,260
تعداد دریافت فایل اصل مقاله11,154,678

1.

اثر ترکیب برومایسید آ-ام با سولفات آمونیوم، سیتوگیت و سالیسیلیک اسید بر فلورسانس کلروفیل a تاج‌خروس ریشه‌قرمز (.Amaranthus retroflexus L)

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-107
سهیلا پورحیدر غفاربی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ سیروس حسن نژاد

2.

اثر خشکی،نمک طعام و پلی اتیلن گلیکول روی پتانسیل آب جوانه های ریزوم شیرین بیان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 41-50
نوشین نظام آبادی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ اسکندر زند؛ حسن علیزاده

3.

اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-41
بهناز پورمراد کلیبر؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی

4.

اثر نور، دما و پوسته بذر بر جوانه‌زنی جمعیت ‌های مختلف یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-81
سمیه فروزش؛ سعیده بلاغی؛ حسن علیزاده

5.

ارزیابی تحمل ارقام مختلف گندم نان، جو و یولاف زراعی به کاربرد علف‌کش تری‌فلورالین

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 17-26
صبا یزدانی پور؛ حسن علیزاده؛ ایرج نصرتی؛ صحبت بهرامی نژاد

6.

ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti)

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 47-60
فرناز کردبچه؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ رضا توکل افشاری

7.

استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی علف‌های‌هرز مزارع ذرت

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-107
عبدالحسین دشتی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان؛ حسن علیزاده

8.

استفاده از زیست‌سنجی غیرمستقیم کمّی بذر به‌عنوان روشی سودمند جهت ارزیابی تحمل به علف‌کش-ها در کولتیوارهای گندم

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 129-140
سمیه عباسیان؛ سید علی پیغمبری؛ محمدرضا بی همتا؛ حسن علیزاده؛ رضا معالی امیری

9.

بررسی اولیه کنترل زیستی برخی از علف‌های‌هرز مهم مزارع گندم با استفاده از جدایه‌های فوزاریوم ریشه آن‌ها

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-36
فرشید نورالوندی؛ حسن علیزاده؛ حسین صارمی؛ غلامرضا صالحی جوزانی

10.

بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج

دوره 8، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-16
بیژن یعقوبی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان؛ ناصر دواتگر؛ آتوسا فرح پور

11.

بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 69-90
سیروس حسن نژاد؛ حسن علیزاده؛ ولی الله مظفریان؛ محمد رضا چایی چی؛ مهدی مین باشی معینی

12.

بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی شهرستان‌های ساوجبلاغ و شیروان از 1379 تا 1390

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 107-119
ندا پاسبان زیارت؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مهدی مین باشی

13.

بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف نی در ایران

دوره 3، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 90-104
مرجان دیانت؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ حسن علیزاده؛ محمد رضا نقوی؛ حمید رحیمیان مشهدی

14.

بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 1- عملکرد سویا و شاخص‌های رشد تاج‌خروس

دوره 7، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 13-24
پرشنگ حسینی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده

15.

بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 2- جذب نور و شاخص‌های رشد سویا

دوره 7، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 25-35
پرشنگ حسینی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده

16.

بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita)

دوره 13، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 89-96
صبا یزدانی پور؛ حسن علیزاده؛ ایرج نصرتی؛ صحبت بهرامی نژاد

17.

بررسی مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از خوزستان و امکان کنترل شیمیایی آنها

دوره 6، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 95-112
فاطمه بناکاشانی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ اسکندر زند؛ حسن علیزاده؛ محمد رضا نقوی

18.

بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388

دوره 9، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-13
اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حمیدرضا ساسانفر؛ سیروان بابایی؛ پرویز شیمی؛ منصور منتظری؛ مهدی مین باشی؛ محمدرضا موسوی؛ جاوید قرخلو؛ فریبا میقانی؛ محمد عبداللهیان؛ اکبر مرادی؛ مهدی راستگو

19.

برهمکنش تراکم گیاهی وکود نیتروژن در رقابت گندم با علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) تحت تاثیر غلظت‌های علف‌کش سولفوسولفورون + مت-سولفورون در دو منطقه کرج و قم

دوره 13، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 45-56
محمد فرهنگ فر؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده

20.

برهمکنش غلظت‌های مختلف علف‌کش مزوسولفورون +یودوسولفورون+ دیفلوفنیکان (اُتللو) و رطوبت خاک بر کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در گندم

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-69
محمدامین قسام؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ محمدعلی باغستانی

21.

بهینه سازی میزان پسماند گندم و تراکم آفتابگردان در کنترل علف¬های¬هرز و رشد گیاه زراعی به¬ روش آنالیز پاسخ سطح

دوره 5، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 95-105
مجتبی حسینی؛ غلامرضا زمانی؛ مسعود خزائی؛ حسن علیزاده؛ سید وحید اسلامی

22.

پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-108
پیمان ثابتی؛ حمید رحیمیان؛ مصطفی اویسی؛ ایرج نصرتی؛ حسن علیزاده

23.

پیش‌بینی الگوی رویش جودره (Hordeum spontaneum): آیا اکوتیپ‌های رویش یافته در اقلیم‌های مختلف ایران از الگوی متفاوت رویش برخوردارند؟

دوره 9، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 15-26
حسن پورعلی مغانلو؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی

24.

پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana)

دوره 11، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 91-104
سمیه فروزش؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ میترا تعصب شیرازی

25.

پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی

دوره 11، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 77-90
مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.