1.

اثر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغ کاری سبزوار

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 459-478
محمدجواد احمدیان یزدی؛ اسماعیل رهبر

2.

اثر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغکاریهای گناباد

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 19-32
محسن فریدونی نسری؛ اسماعیل رهبر

3.

اثرده سالة تُنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغکاریهای سبزوار1

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 313-322
محمدجواد احمدیان یزدی؛ اسماعیل رهبر؛ اروجعلی کریمی

4.

اثر نمک‌های خاکی روی آبگیری پلیمرآبدوست و کودحیوانی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 209-223
اسماعیل رهبر؛ شهرام بانج شفیعی

5.

اثر نوعی پلیمر آبدوست بر ویژگیهای رطوبتی خاکهای شنی1

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 139-144
شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر؛ فرهاد خاکساریان

6.

بررسی اثر آمیختگی نوعی پلیمر سوپر‌جاذب با ماسه بادی در رویش پانیکوم1

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 305-316
شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر؛ فرهاد خاکساریان

7.

بررسی کارایی نوعی پلیمر آبدوست در کشاورزی و منابع طبیعی

دوره 10، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 111-129
شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر

8.

تاثیر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاع کاری های استان یزد (نتایج ده ساله)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 179-190
عباس زارع زاده؛ اسماعیل رهبر؛ محمد ابوالقاسمی

9.

رشد تاغکاریهای گناباد، ده سال بعد از تنک کردن

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 385-393
محسن فریدونی نسری؛ اسماعیل رهبر؛ اروجعلی کریمی

10.

روند تغییرات رواناب در آبخیز رودخانة کردان1

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 161-173
اسماعیل رهبر؛ مسعود مسعودی

11.

روند تغییرات رواناب در آخیز خر رود

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 357-375
اسماعیل رهبر؛ مجتبی پاکپرور؛ مسعود مسعودی؛ لادن جوکار

12.

مروری بر تحقیقات در زمینه خاکپوش های نفتی

دوره 12، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 63-72
اسماعیل رهبر؛ محمد درویشContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.