1.

بررسی تاثیر روش‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی در دقت مدل‌سازی ضریب جریان در حوضه کرخه

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 81-94
رحیم کاظمی؛ جهانگیر پرهمت

2.

بررسی تاثیر گام زمانی داده‌ها در تفکیک جریان پایه در حوضه کرخه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 400-413
رحیم کاظمی؛ امیر صفاری؛ امیر کرم؛ جهانگیر پر همت

3.

بررسی عوامل موثر در پتانسیل‌یابی منابع آب سازندهای سخت، مطالعه ‏موردی: منطقه کارستی لار

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 389-401
رحیم کاظمی؛ صمد شادفر؛ رضا بیات

4.

بررسی و ارائه روابط منطقه‎ ‎ای شاخص جریان پایه در حوضه‎‌‎های همگن استان ‏کرمان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-107
رحیم کاظمی؛ فرود شریفی

5.

بررسی و ارائه روابط منطقه‌ای شاخص‌های منحنی تداوم جریان، در مناطق نیمه‌خشک

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 676-690
رحیم کاظمی؛ جهانگیر پر همت؛ فرود شریفی

6.

بررسی و تحلیل عوامل موثر بر جریان پایه در اقالیم مختلف ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 645-658
رحیم کاظمی؛ فرود شریفی

7.

توموگرافی الکتریکی دو بعدی، روشی مناسب در شناخت ویژگی‌های ‏زمین‌شناسی عرصه‎‌‎های پخش سیلاب، مطالعه موردی: ایستگاه هرات-یزد

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-12
مهدی رحمانی جوینانی؛ رحیم کاظمی؛ سید‎ ‎رضا امام جمعه

8.

واسنجی فیلترهای رقومی برگشتی بهمنظور تفکیک جریان پایه، مطالعه موردی: حوضه کرخه

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 30-43
رحیم کاظمی؛ جهانگیر پرهمت


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.