1.

اثر نیکل (Ni) و منابع مختلف نیتروژن بر رشد و نمو و خصوصیات کمی و کیفی خیار در سیستم آبکشت (هایدروپونیک)

صفحه 175-182
رسول آذرمی؛ سید جلال طباطبایی؛ علیرضا مطلبی؛ احمد بایبوردی

2.

بهینه‌سازی توصیه کودهای شیمیایی برای گندم با استفاده از برنامه کامپیوتری

صفحه 183-195
زهرا خادمی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ پرویز مهاجرمیلانی؛ محمدرضا بلالی

3.

تأثیر پتاسیم و عناصر کم مصرف بر عملکرد کمی و کیفی درختان پرتقال در شمال خوزستان

صفحه 197-204
شهرام کیانی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ مهرداد شهابیان

4.

بررسی اثر نوع و مقدار مصرف کودهای آلی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

صفحه 205-212
محی الدین گوشه

5.

اثر رژیم رطوبتی و ویژگی‌های خاک بر فسفر بومی و بازیابی فسفر افزوده شده به خاکهای آهکی

صفحه 213-223
ابراهیم ادهمی؛ عبدالمجید رونقی؛ منوچهر مفتون

6.

اجزای مختلف فسفر معدنی در برخی از خاکهای استان همدان و ارتباط آنها با فسفر قابل جذب خاک

صفحه 225-236
مهدی سمواتی؛ علیرضا حسین پور

7.

بررسی کارآیی گوگرد و مایه تلقیح باکتریهای جنس تیوباسیلوس بر جذب عناصر غذایی و عملکرد ذرت در یک خاک آهکی

صفحه 237-249
حسین بشارتی؛ فریدون نورقلی پور؛ کاظم خاوازی

8.

اثر شوری محلول خاک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سورگوم علوفه‌ای

صفحه 239-250

9.

استفاده از Agrobacterium rhizogenes برای ایجاد ریشه‌های القایی در چند گیاه دولپه‌ای

صفحه 251-260
مژگان شاه‌محمدی؛ شیرین قربانی؛ احمد اصغرزاده؛ فرهاد رجالی؛ علیرضا شعرای نجاتی

10.

تکثیر Glomus intraradices و تهیه مایه تلقیح آن قارچ به روش کشت درون شیشه‌ای

صفحه 261-270
فرهاد رجالی؛ امین علیزاده؛ محمد جعفر ملکوتی؛ ناهید صالح راستین؛ کاظم خاوازی؛ احمد اصغرزاده

11.

بررسی نفوذ گرمای ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی وعملیات شعله افکنی در خاکهای زراعی، با استفاده از روش جسم نیمه بینهایت

صفحه 271-281
افشین ایوانی؛ محمد هادی خوش تقاضا

12.

اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج چهار مدل تخمینی

صفحه 283-294
نیما ترابی فارسانی؛ بیژن قهرمان؛ حیدر علی کشکولی؛ سید محمود حسینی

13.

بررسی اثرات رژیمهای مختلف آبیاری و ریزمغذیهای آهن و روی بر عملکرد و کارایی آب آبیاری در زراعت گوجه فرنگی

صفحه 295-303
محسن سیلسپور؛ محمدرضا قائمی

14.

تأثیر عملیات پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک سطحی (مطالعه موردی : عرصه پخش سیلاب بر آبخوان دشت سهرین ـ قره‌چریان زنجان)

صفحه 305-312
جعفر خلفی؛ فرزاد بیات موحد؛ علی رضایی؛ قاسم مجتهدی

15.

بررسی نقش مدیریت چرای آزاد و دست کاشت مراتع بر تولید روانآب

صفحه 313-323
سید حمید‌رضا صادقی؛ بابک قادری وانگاه؛ نصرت ا.. صفائیان

16.

تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت‌ زودرس

صفحه 325-334
حسین انصاری؛ سیدمجید میرلطیفی؛ علی اصغر فرشی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.