1.

نقش مولفه ها در چالش های نظام نوین ترویج کشاورزی مازندران

صفحه 5-27
علی اسداله پور کوتنایی؛ حسن علیپور؛ فاطمه فرهادی

2.

نقش تسهیلگران در پیشبرد کارآفرینی زنان روستایی: دلالت‌هایی برای آموزش تسهیلگری

صفحه 28-53
محمدشریف شریف زاده؛ سارا پارسیانی؛ محمدرضا محبوبی؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ مهنوش شریفی

3.

مدل بازارمحور توانمندسازی زنان روستایی کردستان (مورد مطالعه : استان کردستان)

صفحه 54-72
زینب الله مرادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ رضا مقدسی

4.

شایستگی های حرفه ای تقاضا مدار برای محتواگزینی دوره های آموزش کشاورزی از دیدگاه خبرگان

صفحه 73-88
ریحانه شاقلی؛ عرفان علی میرزایی

5.

نقش آموزش های ترویجی در سرمایه اجتماعی کشاورزان خراسان رضوی

صفحه 89-109
محمد قربانی؛ حسین روحانی؛ محمدرضا کهنسال

6.

ارزیابی اثربخشی سایت های الگویی جامع تولیدی – ترویجی شهرستان دهلران ایلام (مورد مطالعه: کلزاکاران)

صفحه 110-130
شهپر گراوندی؛ فرشته رفیعی

7.

دانش، نگرش و رفتار کشاورزان استان کرمانشاه در مورد کشاورزی حفاظتی

صفحه 131-147
مصیب غلامی؛ امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپ زن

8.

اثربخشی آموزش‌های تخصصی کشاورزی اعضاء تعاونی‌های تولید روستایی و سهامی زراعی و تحلیل موانع اثربخشی(مورد مطالعه استان فارس)

صفحه 148-169
مرضیه بردبار؛ هدایت اله رحیمی

9.

طراحی مدل فرآیندی مدیریت مشارکتی فضای سبز: ضرورتی بر آموزش ذینفعان

صفحه 170-186
حدیث دانش یار؛ سید مهدی میردامادی؛ مهرداد نیک نامی؛ فرهاد لشگرآرا

10.

جامعه ی آماری و نمونه

صفحه 187-206
ایرج ملکمحمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.