1.

اثر تاریخ کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط کشت رایج و کشت با فواصل ردیف خیلی کم

صفحه 1-14
حسن باقرآبادی؛ محمد آرمین؛ اسماعیل فیله کش

2.

ارزش زراعی ژنوتیپ‌های جدیدپنبه از جنبه‌های عملکرد، صفات مورفولوژیک و کیفیت الیاف

صفحه 15-32
عمران عالیشاه؛ حجت اله محمودجانلو

3.

تاثیر آبیاری، محلول‌پاشی متانول و تراکم بوته بر صفات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

صفحه 33-56
عبدالرحمان خسروی؛ سید غلامرضا موسوی

4.

اثر برگ ریز بر صفات کمی و کیفی ارقام پنبه

صفحه 57-68
شهرام نوروزیه

5.

بررسی امکان زودکاشتی پنبه با استفاده از پوشش گوگردی بذر و محلول بذرپوش جدید موسسه تحقیقات پنبه کشور

صفحه 69-82
محمود مالی

6.

بررسی سودآوری اقتصادی و مالی سیستم‌های مختلف کشت پنبه و تأثیر آن بر الگوی کشت شهرستان گرگان

صفحه 83-98
فهیمه رستمی مسکوپایی؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی؛ حبیب الله کشیری

7.

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف پنبه نسبت به سفید‌بالک Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) در منطقه گرمسار

صفحه 99-110
زیبا حسن آبادی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ علی نادری عارفی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.