1.

جلد 12-4

صفحه 0-0

2.

روند تغییرات رواناب در آخیز خر رود

صفحه 357-375
اسماعیل رهبر؛ مجتبی پاکپرور؛ مسعود مسعودی؛ لادن جوکار

3.

پیدایش و تحول خاک ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد

صفحه 376-394
مسعود شکویی؛ حمیدرضا عباسی؛ مسعود علیها

4.

تاثیر منابع و مقادیر مواد آلی بر شاخص پایداری خاکدانه و جرم مخصوص ظاهری خاک در شمال خوزستان

صفحه 395-407
کامران میرزاشاهی؛ حسن روحی پور

5.

روند تغییرات پوشش گیاهی و تولید مراتع در استان مرکزی طی یک دوره 5 ساله (1377-1381)

صفحه 409-436
حسین ارزانی؛ حمیدرضا میرداودی؛ مهدی فرحپور؛ مژگان السادات عظیمی؛ سیدحسن کابلی؛ عباسعلی سندگل؛ مرتضی اکبرزاده؛ ولی الله مظفریان

6.

بررسی نهشته های کواترنر جهت تععیت مناطق مستعد پخش سیلاب به کمک فن سنجش از دور () و سیستم اطلاعات جغرافیایی () مطالعه موردی: دشت تسوج

صفحه 438-467
کریم مهرورز مغانلو؛ سادات فیض نیا؛ جعفر غیومیان؛ حسن احمدی

7.

بررسی تاثیر مقدار بذر و فاصله کاشت بر میزان عملکرد بذر پوتریم (Sanguisorba minor Scop)

صفحه 470-481
عباسعلی سندگل

8.

بررسی خصوصیات اکولوژیکی Salsola rigida در مراتع خشک استان سمنان

صفحه 484-497
داریوش قربانیان


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.