1.

اثرات کاربرد خارجی سدیم نیترو پروساید در افزایش تحمل به خشکی در دو ژنوتیپ ماریتیغال (Silybium marianum (L.) Gaertn.)

دوره 33، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 636-648
اسماعیل زنگانی؛ سعید زهتاب سلماسی؛ بابک عندلیبی؛ عباسعلی زمانی

2.

بررسی تاثیر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر روی کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه خوی

دوره 20، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 38-27
امیر نورجو؛ مهدی بقایی کیا

3.

بررسی کاهش اثرات تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد گندم با کاربرد زئولیت و قارچPiriformospora indica

دوره 33.4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 613-627
آیدین خدایی؛ علی مشتطی؛ سید هاشم موسوی؛ بابک پاکدامن؛ محبوبه عبدالهی نوروزی

4.

تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات کیفی چغندرقند در مراحل مختلف رشد رویشی

دوره 23، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 42-29
محمدرضا میرزایی؛ سید معین‌الدین رضوانی

5.

تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند

دوره 26، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 167-157
جهانشاه بساطی؛ علی زبرجدی؛ علی جلیلیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فارس عبدی

6.

تاثیر قطع آبیاری قبل از برداشت و مصرف دیرهنگام ازت بر عملکرد کمی، کیفی و پوسیدگی ریشه چغندر قند در منطقه دزفول

دوره 17، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 86-98
حمید شریفی؛ مصطفی حسین پور؛ عبدالامیر راهنما


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.