1.

بررسی تأثیر خشکه‌دارها در استقرار نهالهای راش و ممرز در جنگل آمیخته راش

دوره 15، شماره 4، دی 1386، صفحه 373-365
کیومرث سفیدی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محمود زبیری؛ وحید اعتماد

2.

بررسی تنوع گونه ای دوبالان ساپروکسیلیک در جنگل های هیرکانی

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 57-62
فرزانه کازرانی؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ سیده معصومه زمانی

3.

بررسی مشخصه‌های جنگل‌شناسی در توده آمیخته راش- ممرز (مطالعه موردی: قطعه بررسی دائمی، طرح جنگل‌داری نکا- ظالمرود، مازندران)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 34-21
محمد امینی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ سیف‌اله خورنکه؛ روجا امینی

4.

پویایی پوسیدگی خشکه‌دارهای راش و ممرز در یک جنگل آمیخته راش

دوره 22، شماره 4، دی 1393، صفحه 624-635
فاطمه علیدادی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ کیومرث سفیدی

5.

تغییرات ساختار توده جنگلی در قطعه بررسی دایمی طرح جنگل‌داری نکاظالمرود

دوره 24، شماره 2، تیر 1395، صفحه 272-260
محمد امینی؛ روجا امینی؛ خسرو ثاقب‌‌طالبی؛ سیف‌اله خورنکه

6.

کمیت و کیفیت خشکه‌دار در مرحله میانی توالی جنگل‌های راش (Fagus orientalis Lipsky) (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار نوشهر)

دوره 24، شماره 4، دی 1395، صفحه 622-612
مهدی کاکاوند؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ کیومرث سفیدی؛ مرتضی مریدی؛ پریسا عباسیان

7.

مشخصات کمی و کیفی خشکه‌دارها در مراحل مختلف تحولی توده‌های آمیخته راش (پژوهش موردی:جنگل خیرود نوشهر)

دوره 23، شماره 4، دی 1394، صفحه 647-659
مرتضی مریدی؛ وحید اعتماد؛ مهدی کاکاوند؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ الهه علی‌بابایی

8.

نقش خشکه‌دارها در تجدید حیات طبیعی توده های جنگلی (مطالعه موردی: بخش چلیر جنگل خیرودکنار نوشهر)

دوره 15، شماره 3، مهر 1386، صفحه 240-234
اسلام ذوالفقاری؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ منوچهر نمیرانیان


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.