1.

اثر طول ذرات میکرو سلولز بر خواص مکانیکی ، حرارتی و مورفولوژیکی نانو چندسازه چوب- پلاستیک

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 154-165
امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد

2.

اثر نوع ماده لیگنوسلولزی و نانورس بر خواص فیزیکی، مکانیکی و مورفولوژیکی چندسازه چوب پلاستیک

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 189-201
محمد تسوجی؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ حسین حسینخانی

3.

ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه چوب-پلاستیک ساخته شده از ضایعات ساقه کلزا و پلی¬پروپیلن

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 628-641
طاهره قلی پور؛ حسین رنگ آور؛ ابوالفضل کارگرفرد

4.

ارزیابی رفتار زیست‌تخریب‌پذیری چندسازه پلی‌لاکتیک اسید-آرد ساقه کلزا در برابر عوامل بیولوژیکی طبیعی

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 50-61
معین دهقان؛ علی احمدی لاجیمی؛ حبیب دهمرده

5.

ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی چندسازه الیاف کارتن کنگره ای کهنه – پلی‌پروپیلن تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-56
احمد جهان لتیباری؛ روزبه آبیدنژاد؛ مهران روح نیا

6.

استفاده از لجن کارخانه بازیافت کاغذ بر خواص مکانیکی چندسازه بر پایه پلیمرهای بازیافتی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 509-521
الهام مرزبان مریدانی؛ محمد طلایی پور؛ امیر هومن حمصی؛ اسماعیل قاسمی؛ مهدی کلاگر

7.

بررسی اثر استفاده از پوست ساقه پنبه بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلیپروپیلن- آرد ساقه پنبه

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 144-161
مهدی عباسیان؛ اصغر امیدوار؛ مهدی مشکور؛ زینت فرهادی

8.

بررسی اثر الیاف ضایعاتی پلی استر بر خواص مکانیکی و حرارتی فراورده های چوب پلاستیک

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 552-566
سیده زهرا حسینی؛ علی اکبر عنایتی

9.

بررسی اثر تیمار بخارآب آرد چوب بر خواص فیزیکی، مکانیکی چندسازه ساخته‌شده از آرد صنوبر و پلی‌پروپیلن بازیافتی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 411-421
احمد ثمریها؛ حبیب الله خادمی اسلام

10.

بررسی اثر سیلیس بر ویژگی‌های مکانیکی چندسازه پلی‌پروپیلن/ پودرچوب‌/ سیلیس

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 595-605
روح اله محبی؛ آژنگ تاج دینی؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر نوربخش

11.

بررسی استفاده از نانو لوله‌های کربنی چند جداره (MWCNTs) و ذرات میکرو کریستالین سلولز در تولید نانو چندسازه چوب- پلاستیک

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 334-344
امیر نوربخش

12.

بررسی تأثیر کیفیت و مقدار پسماند کاغذسازی و نوع پلیمر روی خواص فیزیکی چندسازه‌های چوب پلاستیک

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 486-494
بابک میرزایی؛ کاظم دوست حسینی؛ اسماعیل قاسمی؛ یحیی همزه

13.

بررسی تأثیر میزان نانورس بر ویژگیهای فیزیکی و خواص کششی نانوچندسازه ساخته شده از ماده لیگنوسلولزی نی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 202-211
حسن ضیائی طبری؛ امیر نوربخش؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ بهزاد بازیار

14.

بررسی خصوصیات مکانیکی چند سازه ساخته شده از ضایعات ماهی و پلی اتیلن سنگین

دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 362-375
علی کاظمی تبریزی؛ امیر نوربخش؛ جواد سپیده دم

15.

بررسی خواص چند سازه ساخته شده از سیمان ـ الیاف باگاس به منظور کاربرد در صنعت ساختمان

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 291-299
حامد نصیری؛ علی ورشویی؛ ابوالفضل کارگرفرد

16.

بررسی خواص حرارتی و تفرق اشعه ایکس(XRD) در نانوچندسازه چوب پلاستیک (تاثیر میزان سازگاردهنده و نانومونت موریلونیت)

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 151-160
حسن ضیایی؛ حبیب الله خادمی اسلامی؛ بهزاد بازیار؛ نورالدین نظرنژاد

17.

بررسی رفتار اُفت تنش چندسازه کاغذ روزنامه آسیاب شده و پلیاتیلن

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 226-234
بابک میرزایی؛ مهدی تجویدی

18.

بررسی ویژگی‎های چندسازه الیاف کارتن کنگره‎ای کهنه – پلی‏پروپیلن در اثر افزودن حجیم‌کننده

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 445-460
ساسان آبانگاه؛ احمد جهان لتیباری؛ سید جواد سپیده دم؛ مهران روح نیا؛ محمد علی حسین

19.

بررسی ویژگی‌های چندسازه‌های زیستی خمیرکاغذ- پلی پروپیلن از باگاس خام و پیش استخراج شده با آب داغ

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 78-91
علیرضا سوخته سرائی؛ سحاب حجازی؛ لعیا جمالی راد؛ محمد احمدی؛ سید بهنام حسینی

20.

بررسی ویژگی‌های کششی و ثبات ابعادی چندسازه پلی‌پروپیلن/الیاف کاه گندم/ لجن کارخانه کاغذ

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-77
حبیب الله خادمی اسلام؛ مهدی کلاگر

21.

تاثیر الاستومر و اتصال دهنده بر ویژگی های کششی و مقاومت به ضربه چندسازه پلی پروپیلن/ خاک اره

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 157-170
حمید آیباغی اصفهانی؛ مهدی کلاگر؛ حسین سپهری راد

22.

تأثیر ذرات نانورس بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از پودر پوست بادام/پلی‌پروپیلن

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 654-671
امیر لشگری؛ ایوب عشقی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ آژنگ تاجدینی

23.

تأثیر نانورس بر عملکرد چندسازه پلی‌اتیلن سنگین/ پودر کاه‌گندم تولید شده با فرآیند ذوب دو مرحله‌ای

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 635-645
سینا مدیر رحمتی؛ احمد جهان لتیباری؛ منصور مینایی

24.

تأثیر نانورس بر عملکرد چندسازه پلی‌پروپیلن/ الیاف occ/ نانورس

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 373-385
سینا مدیر رحمتی؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر نوربخش؛ مهران روح نیا؛ منصور مینایی

25.

مطالعه خواص مکانیکی و ریخت شناسی چندسازه ساخته شده از باگاس- پلی‌پروپیلن

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 178-190
بهناز دادخواهی تهرانی؛ اصغر امیدوار؛ علی اکبر رامتین

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.