1.

اثر همزیستی میکوریزایی بر جذب عناصر غذایی توسط برخی ژنوتیپ‌های تجاری گیاه بادام در یک خاک لوم شنی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 137-147
فاطمه آقابابائی؛ فایز رئیسی؛ حبیب اله نادیان

2.

بررسی اثر شوری و فسفر خاک بر تنفس، زیست توده میکروبی و فعالیت فسفاتازها در ریزوسفر گیاه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.)

دوره 22، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 217-223
محمود قول لرعطا؛ فایز رئیسی؛ حبیب اله نادیان

3.

بررسی وابستگی میکوریزی و عملکرد دو نوع شبدر (Trifolium alexandrinum وTrifolium subterraneum ) در سطوح مختلف فسفر

دوره 21، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 269-276
عباس هانی؛ حبیب اله نادیان؛ عبدالرحمن برزگر

4.

تأثیر خاک فسفات همراه با گوگرد و ریزجانداران بر عملکرد و ترکیب شیمیایی کلزا

دوره 24، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 9-19
سعید سلیم پور؛ کاظم خاوازی؛ حبیب اله نادیان؛ حسین بشارتی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.