1.

استخراج و خالص سازی آنزیم تریپسین از روده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) و محاسبه ی پارامترهای سینتیکی و نیمه عمر آن

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 101-110
زهره حاسبی؛ علی معتمدزادگان؛ رسول مدنی؛ عباس زمانی

2.

اندازه گیری و مقایسه سطح فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در لاروماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله شروع تغذیه خارجی

دوره 16، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 73-80
عباس زمانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول مدنی؛ مهرداد فرهنگی؛ امیر سعید ویلکی

3.

مقایسه فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در معده ، ضمائم پیلوریک و روده ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 15، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 29-36
عباس زمانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول مدنی؛ علی جوهری؛ محمدرضا کلباسی؛ مهرداد فرهنگی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.