نویسنده = سعید مهدوی
تعداد مقالات: 31

1

اثر استیلاسیون برجذب آب و ثبات ابعادی کاغذ ساخته شده

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 99-108
دلارام درخشنده؛ بهبود محبی؛ سعید مهدوی

2

اثر زمان بخارزنی، زمان پرس و مقدار چسب بر کیفیت تخته فیبر نیمه‌سنگین (MDF)

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 11-21
مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی؛ فرداد گلبابائی

3

اثر گونه چوبی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 58-71
مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی؛ سید جواد سپیده دم

4

ارزیابی اثرات پالایش بر ویژگی‌های کاغذ شفاف ساخته شده از الیاف باگاس

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 484-492
فرزانه شیرعلیزاده؛ محمد آزادفلاح؛ علی عبدالخانی؛ محمد لایقی؛ سعید مهدوی

5

ارزیابی افزودن نانوفیبر سلولزی برای تقویت خمیرکاغذ کرافت پربازده صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 606-617
صالح قهرمانی؛ سحاب حجازی؛ سعید مهدوی

6

ارزیابی تولید انرژی حرارتی و کربن فعال از پیت باگاس

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 181-193
فاطمه جدیدیان؛ محمد طلایی‌پور؛ سعید مهدوی؛ امیرهومن حمصی

7

بررسی ابعاد الیاف، ترکیب شیمیایی و تولید خمیرکاغذ سودا از ساقه سورگم

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 34-43
سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی

8

بررسی اثر رنگبری بدون کلر قبل و بعد از پالایش بر ویژگی‌های خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 510-521
مجتبی گلی؛ مجید ذبیح زاده؛ سعید مهدوی؛ حسن صادقی فر

9

بررسی اثر زمان پرس و مقدار رزین بر ویژگیهای تخته فیبر نیمه‌سنگین (MDF) ساخته شده از کلش برنج

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 22، شماره 1، بهار 1386، صفحه 51-61
مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی

10

بررسی اختلاط جوب صنوبر لرزان با دو گونه جنگلی بومی پهن‌برگ برای تولید خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 662-673
مجتبی گلی؛ قاسم اسدپور؛ سعید مهدوی؛ عبدالله بریمانی

11

بررسی امکان استفاده از خمیر سودای پوست کنف بجای خمیر الیاف بلند وارداتی در بهبود کیفیت کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 157-168
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ افشین توسلی؛ سعید مهدوی

12

بررسی تأثیر شکل و اندازه نرمه خمیر کاغذ مکانیکی بر ویژگیهای کاغذ

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 605-621
امیر محسن ناظری؛ محمد طلایی پور؛ سعید مهدوی

13

بررسی تولید خمیر کاغذ از کاه گندم به روش حلال آلی

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 6، شماره 183، پاییز 1377، صفحه 78-160
سعید مهدوی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان روغنی

14

بررسی تولید خمیرکاغذ روزنامه از کاه گندم و ویژگی‌های آن

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 320-329
افشین ویسی؛ سعید مهدوی؛ محمد طلایی پور

15

بررسی قابلیت استفاده از کلش برنج در صنایع کاغذ

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 6، شماره 183، پاییز 1377، صفحه 1-77
علاس فخریان؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ سعید مهدوی

16

بررسی ویژگیهای چوب سه گونه گز درختی (T. meyer, T. aphylla, T stricta)

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 2، شماره 166، بهار 1376، صفحه 152-188
عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین فامیلیان؛ سعید مهدوی؛ سید جواد سپیده دم

17

بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ تولید شده به روش سودا-آنتراکینون از ساقه کلزا

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 69-79
سید محمد مظهری موسوی؛ سعید مهدوی؛ سید ضیاء الدین حسینی؛ حسین رسالتی؛ حسین یوسفی

18

بررسی ویژگی‌های مکانیکی چندسازه پلی‌اتیلن سنگین بازیافتی و پسماند تولید فورفورال از باگاس

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 376-387
حسین احمدی؛ امیرهومن حمصی؛ سعید مهدوی

19

بهبود ویژگی های چسب نشاسته مورد استفاده در صنایع کارتن سازی

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 354-363
نگین نیک بین؛ سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ امیر محسن ناظری

20

تأثیر اختلاط پوست و مغز کنف بر خمیرکاغذسازی به روش سودا و مقاومت‌های کاغذ

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 642-653
سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی

21

تأثیر اصلاح الیاف با روش پیوندزنی بر خواص مقاومتی خمیرکاغذ CMP

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 24-34
ایمان رشیدی جویباری؛ محمد آزاد فلاح؛ یحیی همزه؛ حسین رسالتی؛ سعید مهدوی

22

تأثیر افزودن آنتراکینون در تولید خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت‌خنثی از گونه‌ صنوبر دلتوئیدس

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 622-633
مریم روستایی؛ ربیع بهروز؛ سعید مهدوی

23

تأثیر پالایش بر بهبود ویژگی‌های کاغذ تست‌لاینر حاصل شده از کاغذ کارتن کنگره¬ای کهنه(OCC)

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-88
lمحمد امین عندالیبیان؛ سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی

24

تاثیر پلی الکترولیت در زهکشی و مقاومت های خمیر کاغذ سودا آنتراکینون کلش برنج

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 170-181
هادی حسن جان زاده؛ سحاب حجازی؛ سعید مهدوی

25

تأثیر سن بهره‌برداری کلن‌های صنوبر و شرایط ساخت بر ویژگیهای تخته فیبر نیمه سنگین (MDF)

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 20-39
مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.