1.

ارزیابی جوانه‌زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-136
شیوا باروتی؛ رضا توکل افشاری؛ ناصر مجنون حسینی؛ عباس هاشمی

2.

ارزیابی مقاومت به جوانه‌زنی قبل از برداشت و مطالعه صفات فنولوژیکی و مدل سازی استقرار گیاهچه سه رقم کینوا (Chenopodium quinoa)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 213-221
آرش مامدی؛ رضا توکل افشاری

3.

بررسی ویژگی‌های جوانه زنی و تعیین دمای کاردینال بذر خشخاش (Papaver somniferum )

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 229-239
وحید امیری منفرد؛ عباس هاشمی؛ آرش مامدی؛ رضا توکل افشاری

4.

تاثیر هورمون‌های گیاهی بر بهبود بذر زوال‌یافته طبیعی و مصنوعی گندم (Triticum aestivum ) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-100
راضیه سادات جهانمیر؛ رضا توکل افشاری؛ کاظم پوستینی

5.

توالی‌یابی de novo ترانسکریپتوم و آنالیز عملکردی ژن‌های با بیان متفاوت بذرهای بزرگ و کوچک گیاه توق خاردار (Xanthium strumarium L.) در دوره نمو

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 211-227
ایمان نعمتی؛ محمد صدقی؛ قاسم حسینی سالکده؛ رضا توکل افشاری؛ محمدرضا نقوی

6.

روند جوانه زنی و پیش بینی ضرایب قابلیت حیات بذر انیسون (رازیانه رومی یا بادیان رومی) (Pimpinella anisum L.) ، توده محلی استان مرکزی شهرستان خمین تحت شرایط مختلف انبارکردن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-52
وحید امیری منفرد؛ رضا توکل افشاری؛ آرش مامدی

7.

مدل سازی حیات بذر اسفرزه (plantago ovata) تحت شرایط مختلف انبارداری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-104
رضا توکل افشاری؛ لیلا تبریزی؛ شیوا باروتی؛ عباس هاشمی

8.

مطالعه جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو (‏‎(Benth.) Benth.in Wall‏ ‏Lallemantia royleana‏) در پاسخ به ‏دما و تعیین دمای کاردینال جوانه‌زنی با استفاده از مدل‌های رگرسیونی غیرخطی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 205-218
محمدشاهین دانشمندی؛ رضا توکل افشاری؛ رضا صدرآبادی حقیقی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.