1.

اثر استفاده از پسماند کاغذسازی بر ویژگیهای آبدوستی بلندمدت چندسازه چوب-پلاستیک ساخته شده به روش پرس مسطح

دوره 27، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-88
بابک میرزایی؛ کاظم دوست حسینی

2.

اثر رطوبت کیک خرده‌چوب و نانوذرات مس بر انتقال حرارت و خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌چوب صنوبر

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 348-360
محمد فرج الله پور؛ کاظم دوست حسینی

3.

ارزیابی ویژگی‌های بلوک‌های چوب-‌ سیمان ساخته شده از خاک‌اره

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 294-305
علی اکبر عنایتی؛ حسین ناظرانی هوشمند؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری؛ سهراب رحیمی

4.

ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی تخته خرده چوب ساخته ‌شده از خرده‌های چوب صنوبر تیمار شده با بخار آب

دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 785-797
حمید هاتف نیا؛ علی اکبر عنایتی؛ کاظم دوست حسینی؛ محمد آزاد فلاح

5.

استفاده از الیاف نخل و کنف برای تقویت ویژگی‌های کاربردی تخته‌لایه

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 495-510
کاظم دوست حسینی؛ بیتا معزی پور

6.

استفاده از کاغذ باطله و کارتن کهنه به‌عنوان فیلررزین اوره‌فرمالدهید در ساخت تخته‌لایه

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 271-280
کاظم دوست حسینی؛ بیتا معزی پور

7.

استفاده از مدلهای رگرسیونی برای پیش بینی ویژگیهای تخته خرده چوب

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-11
ابوالفضل کارگرفرد؛ کاظم دوست حسینی؛ امیر نوربخش

8.

بررسی اثر استفاده از باگاس و چسب ایزوسیانات در ساخت تخته‌خرده‌چوب سه‌لایه

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 300-313
کاظم دوست حسینی؛ فرانک محمد کاظمی

9.

بررسی اثر استیله‌شدن و نوع رزین بر مقاومت زیستی تخته خرده‌چوب سه لایه صنوبر

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 466-476
کاظم دوست حسینی؛ مریم قربانی کوبنده؛ سمیرا محمد علی بیگی؛ علی نقی کریمی

10.

بررسی اثر دما و زمان پرس بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌های (OSB) ساخته شده از چوب صنوبر (Populus nigra)

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 74-82
علی اکبر رامتین؛ بهناز دادخواهی تهرانی؛ کاظم دوست حسینی

11.

بررسی امکان استفاده از فیبر چوب و کارتن کهنه در لایه‌های سطحی تخته‌خرده‌چوب و تأثیر آنها بر سختی و زبری سطح تخته

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 62-69
کاظم دوست حسینی؛ حمیده عبدل زاده

12.

بررسی تاثیر استیلاسیون و آنتی اکسیدان بر روی هوازدگی چوب پلاستیک توسط طیف‌بینی FTIR و رنگ‌سنجی

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 70-79
پیوند دارابی؛ حمیده عبدل زاده؛ عل نقی کریمی؛ سید احمد میرشکرایی؛ کاظم دوست حسینی

13.

بررسی تأثیر افزایش اوره به چسب اوره فرم‌آلدهید بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌چوب صنوبر

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 649-654
کاظم دوست حسینی؛ رباب غفاری

14.

بررسی تأثیر کیفیت و مقدار پسماند کاغذسازی و نوع پلیمر روی خواص فیزیکی چندسازه‌های چوب پلاستیک

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 486-494
بابک میرزایی؛ کاظم دوست حسینی؛ اسماعیل قاسمی؛ یحیی همزه

15.

بررسی تأثیر مقدار پارافین، دما و زمان پرس بر خواص کاربردی تخته خرده چوب با تأکید بر زبری سطح آن

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 50-62
علی اکرمی؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری؛ محمد مهدی فائزی پور

16.

بررسی تولید کامپوزیت چوب پلاستیک با استفاده از ضایعات کارتن باطله (OCC) به روش ریزش کیک

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 91-101
امیر نوربخش؛ کاظم دوست حسینی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی؛ رضا حاجی حسنی

17.

بررسی ویژگیهای تخته تراشه جهت دار (OSB) ساخته شده از مخلوط کلنهای ده ساله صنوبر

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 648-661
عباس تمجیدی؛ محمدمهدی فایزی پور؛ کاظم دوست حسینی؛ قنبر ابراهیمی؛ حبیب الله خادمی اسلام

18.

تاثیر استیلاسیون خرده‌چوب‌های صنوبر بر خواص کاربردی تخته‌خرده‌چوب ساخته‌شده با رزین ایزوسیانات

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 80-90
حمیده عبدل زاده؛ کاظم دوست حسینی

19.

تأثیر تیمار با بخار آب روی ویژگی‌های شیمیایی خرده‌های چوب صنوبر

دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 682-698
حمید هاتف نیا؛ علی اکبر عنایتی؛ کاظم دوست حسینی؛ محمد آزادفلاح

20.

ترکیب شیمیایی پسماندهای جامد صنایع کاغذسازی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 281-290
یحیی همزه؛ بابک میرزایی؛ کاظم دوست حسینی؛ علیرضا عشوری؛ کامبیز راشدی؛ عالیه الفتContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.