1.

اثر کوتاه مدت دو سیستم و سه شدت چرا بر ظهور مراحل فنولوژیکی گونه Bromous tomentellus Bois

دوره 10، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 321-338
عباسعلی سندگل

2.

اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر تغییرات وزن دام

دوره 10، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 77-94
عباسعلی سندگل؛ محمدرضا مقدم

3.

اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر کیفیت علوفه گونه Bromous tomentellus

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 237-255
عباسعلی سندگل

4.

ارزیابی 16 اکسشن گونه .Festuca ovina L در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-22
تقی میرحاجی؛ عباسعلی سندگل؛ علی اشرف جعفری

5.

بررسی استقرار و سازگاری تعدادی از گونه های مرتعی در مراتع نیمه استپی جاشلوبار سمنان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 189-204
نجاتعلی سالار؛ عباسعلی سندگل

6.

بررسی تاثیر مقدار بذر و فاصله کاشت بر میزان عملکرد بذر پوتریم (Sanguisorba minor Scop)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 470-481
عباسعلی سندگل

7.

بررسی تعادل کمی و کیفی علوفه قابل استفاده و نیازهای گوسفند در چند مرتع با وضعیت مختلف

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 771-790
حسین بشری؛ محمدرضا مقدم؛ عباسعلی سندگل؛ حمید امانلو

8.

بررسی سازگاری (استقرار و زنده مانی) تعدادی از گیاهان مرتعی در چپر قویمه گنبد

دوره 11، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 409-424
عباسعلی سندگل

9.

بررسی سازگاری(استقرار و زنده مانی) تعدادی از گیاهان مرتعی در مراوه تپه گنبد

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 135-152
عباسعلی سندگل

10.

بررسی شایستگی مراتع منطقه جلیزجند برای گردشگری و تفرج

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 187-200
علی فرازمند؛ حسین ارزانی؛ سیداکبر جوادی؛ عباسعلی سندگل

11.

بررسی مقدار بذر و فاصله کاشت در عملکرد علوفه پوتریم ( Sanguisorba minor Scop.).

دوره 12، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 73-80
عباسعلی سندگل

12.

روند تغییرات پوشش گیاهی و تولید مراتع در استان مرکزی طی یک دوره 5 ساله (1377-1381)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 409-436
حسین ارزانی؛ حمیدرضا میرداودی؛ مهدی فرحپور؛ مژگان السادات عظیمی؛ سیدحسن کابلی؛ عباسعلی سندگل؛ مرتضی اکبرزاده؛ ولی الله مظفریانContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.