نویسنده = احمد جهان لتیباری
تعداد مقالات: 41

1

اثر طول الیاف بر روی ویژگی‌های مکانیکی چند سازه چوب پلاستیک (پلی‌پروپلین)

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 187-200
فرشید بسیجی؛ وحیدرضا صفدری؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر نوربخش

2

ارزیابی ویژگی‌های بلوک‌های چوب-‌ سیمان ساخته شده از خاک‌اره

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 294-305
علی اکبر عنایتی؛ حسین ناظرانی هوشمند؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری؛ سهراب رحیمی

3

ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی چندسازه الیاف کارتن کنگره ای کهنه – پلی‌پروپیلن تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-56
احمد جهان لتیباری؛ روزبه آبیدنژاد؛ مهران روح نیا

4

برآورد هم زمان توابع عرضه و تقاضای مقوای کنگره‌ای و پیش‌بینی میزان آتی آنان در ایران

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 256-270
امیر توکلی؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا؛ احمد جهان لتیباری

5

بررسی اثر افزودن نانولوله کربن چند‏دیواره، بر ویژگی‏های مکانیکی، جذب آب و واکشیدگی ضخامت چند‏سازه ساخته شده از پلی‏پروپیلن و الیاف بازیافتی کاغذ‏های قهوه‏ای

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 522-535
علیرضا عسگری؛ احمد جهان لتیباری؛ سید جواد سپیده دم

6

بررسی تاثیر pH چوب بر ویژگی های تخته خرده چوب

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 4، شماره 181، بهار 1377، صفحه 51-155
ابوالفضل کارگرفرد؛ علی اکبر عنایتی؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش

7

بررسی تأثیر شدت پخت بر روی ویژگیهای مکانیکی خمیرکاغذ سودا از باگاس

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 275-284
امید حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری

8

بررسی تاثیر شرایط پلیمر شدن بر مقاومت اتصال رزین اوره-فرمالئید در تخته خرده چوب ممرز

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 1، شماره 148، پاییز 1375، صفحه 1-53
احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ تقی طبرسا

9

بررسی تاثیر شرایط ساخت تخته خرده چوب بر ویژگیهای خرده چوب

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 4، شماره 181، بهار 1377، صفحه 1-50
مسعود رضا حبیبی؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ محمد مهدی فائزی پور

10

بررسی تاثیر فرکانس بر ضریب جذب صوت تخته خرده چوب عایق صوت

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 3، شماره 174، پاییز 1376، صفحه 132-230
امیر نوربخش؛ محمد مهدی فائزی پور؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری

11

بررسی تأثیر متغیرهای فرایند کاغذسازی بر دانسیته ظاهری کاغذ بازیافتی از کارتن کهنه

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 22، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-17
امید رمضانی؛ احمد جهان لتیباری؛ محمد مهدی فائزی پور؛ علی اکبر عنایتی؛ سید مهدی منظور الاجداد

12

بررسی تأثیر میزان استفاده از خرده کلزا بر روی خواص آکوستیک تخته خرده‌چوب

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 399-410
هانیه قاسمی؛ احمد جهان لتیباری؛ مهران روح نیا؛ مصطفی کهن ترابی

13

بررسی تأثیر مقدار پارافین، دما و زمان پرس بر خواص کاربردی تخته خرده چوب با تأکید بر زبری سطح آن

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 50-62
علی اکرمی؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری؛ محمد مهدی فائزی پور

14

بررسی تاثیر مواد مغذی و زمان تیمار بر فعالیت‌های آنزیمی قارچ Phanerochaete chrysosporium

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 275-290
معراج شرری؛ احمد جهان لتیباری؛ غلامرضا رفیعی؛ احمد میرشکرایی

15

بررسی تولید خمیر کاغذ از کاه گندم به روش حلال آلی

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 6، شماره 183، پاییز 1377، صفحه 78-160
سعید مهدوی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان روغنی

16

بررسی تولید خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی از ساقه کلزا

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 113-127
محمد احمدی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ احمد جهان لتیباری؛ سحاب حجازی

17

بررسی ساخت خمیرکاغذ شیمیایی – مکانیکی رنگ‎بری شده از کاه‌گندم

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 634-646
احمد جهان لتیباری

18

بررسی شاخص‌های مؤثر بر واردات محصولات مبلمان چوبی به ایران

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 205-223
آژنگ تاج دینی؛ امیر حسین تقدسی؛ شادمان پورموسی؛ احمد جهان لتیباری؛ وحید رضا صفدری

19

بررسی قابلیت استفاده از کلش برنج در صنایع کاغذ

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 6، شماره 183، پاییز 1377، صفحه 1-77
علاس فخریان؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ سعید مهدوی

20

بررسی مقایسه ‌ای خصوصیات بیولوژیکی، آناتومیکی، فیزیکی و شیمیایی نی در نیزارها هورالعظیم و تالاب انزلی

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 2، شماره 166، بهار 1376، صفحه 1-115
حسین فامیلیان؛ داوود پارساپژوه؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری

21

بررسی مقایسه‎ای ویژگی‎های خمیر کاغذ سودا و سودا – اتانول از سه چوب پهن برگ

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 399-407
حسین والایی؛ احمد جهان لتیباری

22

بررسی مقاومت کششی و گشتاور خمشی در اتصال زبانه وکم در سازه های چوبی

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 285-294
امیر لشگری؛ احمد جهان لتیباری

23

بررسی وِزگیهای کاربردی خمیر کاغذ کرافت از چوب کاج الداریکا

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 5، شماره 182، تابستان 1377، صفحه 1-64
فرداد گلبابائی؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ سید جواد سپیده دم؛ امیر نوربخش

24

بررسی ویژگیهای تخته تراشه چوب از ضایعات روکش راش

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 4، شماره 181، بهار 1377، صفحه 156-212
مسعود رضا حبیبی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی

25

بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از ضایعات نخل خرما

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 1، شماره 148، پاییز 1375، صفحه 50-110
احمد جهان لتیباری؛ عبدارحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.