1.

بررسی بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات عمده زراعی در حوضه تلوار استان کردستان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 481-491
عطا امینی؛ جهانگیر پرهمت؛ محمدحسین سدری

2.

بررسی تاثیر روش‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی در دقت مدل‌سازی ضریب جریان در حوضه کرخه

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 81-94
رحیم کاظمی؛ جهانگیر پرهمت

3.

بررسی تاثیر گام زمانی داده‌ها در تفکیک جریان پایه در حوضه کرخه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 400-413
رحیم کاظمی؛ امیر صفاری؛ امیر کرم؛ جهانگیر پر همت

4.

بررسی مدل‌های نفوذ در پوشش خاک‌ اراضی مرتعی، مطاله موردی: حوضه گنبد ‏در استان همدان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 458-468
جهانگیر پرهمت؛ هادی نظری‌پویا

5.

بررسی و ارائه روابط منطقه‌ای شاخص‌های منحنی تداوم جریان، در مناطق نیمه‌خشک

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 676-690
رحیم کاظمی؛ جهانگیر پر همت؛ فرود شریفی

6.

تحلیل منطقه‌ای آبدهی رودخانه‌های حوضه مرکزی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 74-82
علیرضا اسلامی؛ جهانگیر پرهمت؛ نادرقلی ابراهیمی

7.

تعیین فاکتور درجه-روز و ذوب برف برای بخشی از زاگرس میانی، مطالعه ‏موردی: گردنه چری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 165-174
روان‌بخش رئیسیان؛ جهانگیر پرهمت

8.

شبیه‌سازی رواناب در مقیاس زمانی ماهانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT و بررسی و ارزیابی مدل در دوره‌های واسنجی و اعتبار‌سنجی، مطالعه موردی: حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه در کشور ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 464-477
سید وحید شاهویی؛ جهانگیر پرهمت؛ حسین صدقی؛ مجید حسینی؛ علی صارمی

9.

واسنجی فیلترهای رقومی برگشتی بهمنظور تفکیک جریان پایه، مطالعه موردی: حوضه کرخه

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 30-43
رحیم کاظمی؛ جهانگیر پرهمت


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.